Farstrup kæmper for 10. klasse

Farstrup foreslår alternativer, mens Tofthøjskolen opgiver kampen

FARSTRUP/STORVORDE:På falderebet fremlægger Farstrup Skoles bestyrelse nu en handlingsplan for 10. klasse, der ellers er udpeget til at lukke fra næste skoleår. - Enten må man nedlægge alle 10. klasserne i Aalborg Kommunes folkeskoler, og bruge ressourcerne på et løft i 8. og 9. klasse med henblik på en ungdomsuddannelse efter 9., eller give alle storkommunens unge et seriøst tilbud om 10. klasse, siger formanden for skolebestyrelsen, Peter Ross Jacobsen. Nedlægger sammenlægningsudvalget ældste årgang i Farstrup, får adskillige elever over 40 kilometer til nærmeste 10. klassecenter i Aalborg. - Det svarer til intet tilbud, vurderer Peter Ross Jacobsen. Han foreslår nu en erhvervsklasse i Farstrup med vægt på praktiske fag og/eller et spor baseret på naturfag, som det nye folkeskoleforlig fokuserer en del på. - Vi har kort vej til naturskønne perler som Valsted, Sebbersund, eller Vestkysten og Vejlerne, og kort til Halkær Mølle Naturskole. Skoleleder Carsten Otte konstaterer, at Enggaardskolen i Aalborg for overvejende skoletrætte melder om ventelister. - I samarbejde med Pædagogisk Psykologisk Rådgivning, PPR, ville det da være spændende, at invitere nogle af eleverne ud til os. Tofthøjskolen har derimod givet op. - Vi kaster håndklædet i ringen, løfter sværdet, men protesterer i en indsigelse voldsomt mod den elendige behandling, vi har fået under budgetforhandlingerne. Nu koncentrerer vi os om, at holde politikerne fast på løfterne om en udbygning af skolefritidsordningen, siger skoleleder Peter Anker. I en indsigelse, skolen har sendt til sammenlægningsudvalget, fremstår tilstanden af skolens SFO-lokaler som det mest akutte problem. Men derudover er skolens ledelse meget skuffet over, at der slet ikke har været dialog om nedlæggelsen af 10. klasse på Tofthøjskolen. Særligt når Hals Skole kan beholde sin 10. klasseordning, mener skolens ledelse at argumentet om stordriftsfordele bliver undermineret.