Fartbøller jagtes fra Brønderslev

Der mangler plads til færdselspolitiet på Politigården i Aalborg - afdeling flyttes nordpå

Der er blevet længere mellem færdselsbetjentene. Færdselspolitiet er blevet sat til andre opgaver.FOTO: MICHAEL KOCH

Der er blevet længere mellem færdselsbetjentene. Færdselspolitiet er blevet sat til andre opgaver.FOTO: MICHAEL KOCH

AALBORG:Jagten på fartsyndere og andre bøller på de nordjyske veje kommer fra 1. oktober i år til at udgå fra Brønderslev. Politiledelsen hos Nordjyllands Politi i Aalborg har netop truffet beslutning om at flytte ca. 25 politifolk fra færdselspolitiet i Aalborg til Vendsyssel med ny base på nærpolitistationen i Brønderslev. Der er således tale om en udflytning af den operative del af styrken, hvorimod den administrative del af færdselspolitiet skal blive i Aalborg. Det drejer sig om ca. 30 medarbejdere. Den strukturelle ændring skal ses i sammenhæng med den omfattende politireform, der skal være fuldt implementeret i hele det nordjyske område senest 1. oktober. Politidirektør Jens Henrik Højbjerg, Nordjyllands Politi i Aalborg, oplyser til NORDJYSKE, at formålet er at styrke færdselspolitiets indsats. - I første omgang var det ellers tanken at samle det hele i Aalborg. - Dels har vi ikke alt for megen plads på Politigården i Aalborg i forvejen, dels har vi nogle særdeles gode bygninger i Brønderslev. - Og da det tilmed er dyrt at leje sig ind i lokaler i Aalborg, så lå beslutningen om at flytte den operative del til Brønderslev lige for, understreger politidirektøren og tilføjer, at man også gerne vil styrke politiets tilstedeværelse i Vendsyssel. - Vi skal desuden leve op til de centrale mål, der udstikkes fra Rigspolitiet, og samtidig skal vi også lave vores egne mål for indsatsen her i Nordjylland. - Det gælder jo først og fremmest om at sikre, at de danske landeveje er sikre og gode at færdes på, pointerer Jens Henrik Højbjerg.