Dronninglund

Farten er sat ned i Præstbro

Borgerne er tilfredse med renovering, men har flere ønsker

PRÆSTBRO:Der glæde blandt Præstbro-borgerne. Den renovering af Hovedgaden, der har stået på ønskesedlen i flere år, er nu gennemført. Den er lavet på en sådan måde, at man i byen har noteret sig, at bilisternes hastighed nedsættes, når de kører gennem byen. Der er lavet en såkaldt "ballon-udvidelse" ved indfaldsvejene til Præstbro. Således er der foretaget en udvidelse med midterrabat i den vestlige indkørsel fra Dronninglund-Flauenskjold - og samtidig opsat fire nye gadelamper til oplysning af den nye vestlige indkørsel. I Præstbro østlige indkørsel er der på vejen fra Voerså også foretaget en "ballon-udvidelse" med midterrabat - og ligeledes opsat fire gadelamper. Samtidig er indfaldsvejen fra Mølholt-Sæby blevet reguleret - også med gadelampe-oplysning. På Hovedgaden er der desuden blevet anlagt tre vejbump af den såkaldte "blide" type. De er placeret ud for Poulsvej, Fjembhedevej og Agernvej. - Renoveringen betyder, at forholdene er blevet mere trafiksikre. Samtidig er bilisternes hastighed blevet tålelig, lyder det fra tilfredse Præstbro-borgere. De glæder sig over, at de meget tiltrængte hastigheds-foranstaltninger om sider er blevet foretaget efter mange forhandlinger. Præstbro-borgerne har dog mere på ønskesedlen - nemlig i første omgang en tiltrængt fornyelse af belægningen på Hovedgaden. Den håber man vil ske inden længe. Samtidig står en tiltrængt regulering og omlægning af fortovene på Hovedgaden på ønskesedlen.