Trafikpolitik

Fartsyndere afsløret ved Thisted

- og to trafikanter noteret for at tale i mobiltelefon

Ved hjælp af en færdselskontrol sørgede Thisted Politi onsdag for, at statskassen blev tilført ekstra midler. Kontrollen foregik på Aalborgvej, hvor politiet blandt andet brugte laserudstyr for at afsløre fartsyndere. Det resulterede i, at seks trafikanter blev noteret for at køre for stærk. På kontrolstedet må der højst køres 80 kilometer i timen, Men de seks trafikanter kørte omkring 100 kilometer i timen med 106, som det hurtigste. Ved samme lejlighed blev to trafikanter noteret for at tale i mobiltelefon og fem trafikanter for at køre uden brug af sikkerhedssele.