Farvel til 10. klasse på Tornhøjskolen

K-politiker havde gerne set, at udvalg havde lukket yderligere tre 10. klassecentre.

Tornhøjskolen må siger farvel til 10. klassecentret fra næste skoleår. Det var facit efter gårsdagens møde i skole- og kulturudvalget, hvor politikerne var enige om, at sparekniven skulle skære på skolen i Aalborg Øst for at opnår en del af den besparelse på 10. klasseområdet, som man blev enige om ved det seneste budgetforlig. Skolebestyrelsen på Tornhøjskolen har peget på, at man ikke sparer penge ved at lukke 10. klassecentret på Tornhøjskolen, da skolen ikke får højere elevtilskud end de andre skoler. - Vi sparer præcist de penge, der er besluttet i budgettet. Det handler om, at vi putter eleverne ind i andre klasser, og der er der rigeligt med plads, siger Anne-Dorte Krog, der peger på, at besparelsen findes ved stordriftsfordelene ved at nedlægge et af seks 10. klassecentre. Anne-Dorte Krog erkender, at Tornhøjskolen ikke har fået flere penge pr. elev end de andre 10. klasse centre, så når forvaltningen skriver, at Tornhøjskolen er blevet tildelt ekstra ressourcer på grund af den lave søgning, så skyldes det, at man grund af lav søgning til skolen er blevet tildelt elever fra andre områder, der ikke havde Tornhøjskolen som første prioritet. Medlem af udvalget Thomas Krarup (K) var godt tilfreds med beslutningen om at lukke 10. klassecentret på Tornhøjskolen, men han havde gerne set, at man lukkede endnu flere 10. klassecentre. - Jeg kunne godt tænke mig, at vi var gået endnu videre, sådan, at der kun var to centre, nemlig et syd og et nord for fjorden, siger Thomas Krarup. At skære yderligere ned i antallet af centre skal ikke ske af økonomiske men faglige hensyn. - Det handler om muligheden for at få mest mulig faglighed ind i 10. klasse. Skole- og kulturrådmand Anne-Dorte Krog har endnu ikke nogen holdning til antallet af centre, men hun siger. - Det er min indstilling, at vi skal have det bedst faglige tilbud. Vi skal have kigget på indholdet i vores 10. klasser og have kigget på, hvordan vi organiserer det. Det kan godt være, at vi får færre centre, men at vi så også får mere faglighed og større sociale fællesskaber.

Forsiden