Farvel til 17 ansattepå Skagen Sygehus

Ikke brug for alle, hvis sygehuset lukkes - ingen tal for transportudgifter

Hospitaler 2. september 2002 08:00

SKAGEN: Det vil koste 16 eller 17 medarbejdere - omregnet i heltidsstillinger - ved Skagen Sygehus jobbet, hvis amtspolitikerne fastholder at lukke det lokale sygehus. Der er i dag cirka 50 heltidsstillinger på det lokale sygehus, og der bliver ikke brug for dem alle, når og hvis patienterne og funktionerne i Skagen flyttes til sygehuset i Frederikshavn. Det fremgår af et internt og hemmeligt såkaldt "reduktionskatalog for Skagen Sygehus", som NORDJYSKE i Skagen er kommet i besiddelse af. De nævnte stillinger - også kaldes driftsbesparelser - i Skagen fordeler sig således: På plejesiden er der 25,95 stillinger til senge, dagafsnit, ambulatorium med mere. Her vil amtet spare seks stillinger. Sparet beløb: 1,8 million. På lægesiden er der seks sygehuslæger, og de tre skal spares væk. Sparet beløb: 1,65 million. På røntgensiden er der 3,75 stillinger, og der kan undværes 2,25 stilling. Sparet beløb: 675.000 kroner. På laboratoriesiden er der 3,51 stillinger, og amtets vil fjerne 1,75 stilling. Sparet beløb: 473.000 kroner. Endvidere vil amtet spare 2,5 rengøringsstillinger samt én teknikkerstilling. Sparet beløb: 790.000 kroner. Øvrige driftsudgifter - uden at komme nærmere ind på hvad, hvor og hvem - er bogført til 1,6 millioner kroner, så den samlede driftsbesparelse ifølge kataloget bliver på 6,988 millioner kroner. Her fortælles også, at den aktivitet, der varetages på sygehuset i Skagen vil kunne rummes indenfor de bygningsmæssige rammer på sygehuset i Frederikshavn, hvor der dog skal foretages "mindre bygningsmæssige ændringer". Prisen er ikke opgivet og næppe beregnet. Skagen Sygehus har 30 senge fordelt på 23 medicinske senge og syv kirurgiske senge. I kataloget står, at "det er sygehusledelsen på Frederikshavn/Skagen Sygehus' vurdering, at en lukning af Skagen Sygehus vil medføre, at der skal oprettet 20 senge på Frederikshavn Sygehus". I sparekataloget kan man også læse, hvordan amtet har - eller ikke har - regnet på øgede omkostninger ved at lukke Skagen Sygehus. "Hvorvidt lukningen af Skagen Sygehus vil medføre en øget udgift til transport må underkastes en nærmere analyse. For der foregår allerede i dag mange transporter dels fra hjem til Skagen Sygehus, dels fra Skagen Sygehus til Frederikshavn Sygehus og retur, og dels transport af sygehusmateriale fra Frederikshavn Sygehus til Skagen Sygehus". Der er med andre ord ikke regnet på, hvad det vil koste, at alle skagboerne efter en lukning af det lokale sygehus skal køres til og fra Frederikshavn. Det fremgår også, at der i 2001 var i alt 966 indlæggelser og heraf 932 akutte i Skagen. Det var på medicinsk afsnit 842 og heraf 814 akutte, på ortpædkirurgisk afsnit 93/89 og på kirurgisk afsnit 31/29. "Det må formodes, at de fleste akutte kirurgiske indlæggelser vil medføre en overflytning til Frederikshavn. På det medicinske område bliver alle akutte apopleksi- og hjertepatienter overført til Frederikshavn". Amtspolitikerne får ved at svinge sparekniven på Skagen Sygehus foruden driftsbesparelserne også en kontant indtægt her og nu. Den offentlige vurdering af bygningerne er 18,5 millioner kroner, og det er meningen, at sygehuset skal sælges. Det fremgår også af sparekataloget, at de nævnte spareforslag kun omhandler aktiviteten på selve sygehuset. Forslaget vedrører ikke træningscentrets aktivitet, men det kan være vanskeligt at se en fremtid for centret, som hjælper mange af sygehusets patienter. Det hedder om det specielle hold af læge og sygeplejersker, der tager ud og behandler ældre i deres eget hjem - geroteamet - at det bør overvejes, om man skal videreføre geroteamet og dets aktivitet i Skagen - "for eksempel baseret på udetjeneste fra Frederikshavn Sygehus".

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...