Farvel til 60 arbejdspladser i Skagen

SKAGEN:For få år siden var der 120 ansatte på Flyvestation Skagen. For kort tid siden var der 90, men fremover vil der kun være 30 tilbage i Skagen. Flyvestationen og dermed også kasernen blev nemlig officielt nedlagt i går ved en parade, og først efter at flaget var taget ned på kasernen, kunne oberst Henrik R. Dam erklære Radarhoved Skagen for oprettet. Det betyder på almindelig dansk, at de operative funktioner nu er flyttet fra Skagen til Karup, og at der stort set kun er det personel tilbage, som skal betjene radaren og andre tekniske installationer i Skagen. De billeder af luftrummet, som radaren leverer, vil til gengæld fremover blive studeret fra blandt andet en stor bunker i Karup. Det var da også let at fornemme en vemod bag de muntre bemærkninger, som blev forsøgt, da folkene skulle stille op til parade. Nogle af de ansatte i Skagen er allerede flyttet til Karup for at klare nogenlunde de samme operative opgaver, som de havde i Skagen. Andre er på vej til Karup, og nogle har valgt at finde andet arbejde eller gå på pension. En pæn del af de civilansatte er sagt op, og de er nu på jagt efter nye job. Kasernen skal efter planen i løbet af det næste år indrettes som en ny efterskole, og alt det militære inklusiv kontorer og lignende er flyttet ud til området, hvor også de store radomer står. Skagen, der i forvejen er hårdt ramt via nedgang i befolkningstal, sygehuslukning og anden form for centralisering, mister med et slag et stort antal arbejdspladser, men man håber så, at der kan opstå nye for eksempel via en ny efterskole.