Lokalpolitik

Farvel til Aalborg og Hjørring byråd

Der er allerede på nuværende tidspunkt kommuner, der er i gang med i annoncer at orientere om byrådsvalg 15. november. Men de gamle bykommuner må til at erkende, at ordet byråd er på vej ud.

Med de nye kommuner, hvor de fleste større byer har fået tillagt betydelige landområder, er ordet byråd ikke længere dækkende. Et by-råd er for en by og ikke for en stor kommune med både land og mange større og mindre byer. Selv i Ny Aalborg kommune, hvor der er et i høj grad stærkt byområde, må ordet byråd vige. Her sammenlægges med kommuner, der har betydelige byer og store landområder, så den korrekte betegnelse vil fremover også her være kommunalbestyrelse. Det samme er tilfældet i Nordjyllands næststørste kommune, foreløbigt kaldt Ny Hjørring kommune. Her har Hjørrings nuværende borgmester annonceret om valg til byråd 15. november. Men også her bliver tillagt så store by- og landområder, at man er nødt til at tage konsekvensen og kalde det et valg til en ny kommunalbestyrelse. Det vil i sig selv være et klart signal til borgerne i kommunen, at hver enkelt, i by og på land, er en ligeværdig del af den nye kommune. Ordet råd er for øvrigt i sig selv "out of date" på godt dansk. Ordet kommer helt tilbage fra de rådgivende stænderforsamlinger, hvor det var kongen man gav råd. Tidligere hed det sogneråd og byråd, nu er den korrekte betegnelse kommunal-bestyrelse.