Farvel til balance

Med den nye landbrugslov har regeringen sagt det sidste farvel til deres eget nedslidte mantra: Et Danmark i balance.

Der bliver nemlig ikke fremover tale om – som regeringen ellers tidligere har sagt - at alle dele af landet skulle være attraktive at bo, arbejde og drive virksomhed. Den kommende landbrugslov ophæver nemlig en lang række restriktioner på dansk landbrug, som kan medføre enorme omvæltninger, fordi regeringen ophæver loftet over landbrugenes størrelse hvad angår areal og antal dyr, ligesom loven åbner for nye ejerformer, så aktieselskaber og kapitalfonde kan eje landbrugsjord og drive landbrugsvirksomheder, uden nødvendigvis at skulle bo på ejendommen. Ligeledes sker der en afkobling af stald og mark, som kan få afgørende betydning for, hvordan der produceres dyr i Danmark, ligesom det bliver muligt for eksisterende svine- og kvægbrug at udvide produktionen til fabriksagtige metervarer. Denne liberale udvikling er SF lodret imod, fordi vi hverken kan eller vil konkurrere med f.eks. polske kolonnearbejdere på de tyske slagterier til 50 kr. i timen eller landbrugsproduktionen i Polen eller Ukraine med deres billige arbejdskraft, elendige miljøforhold og dyrevelfærd, som lader meget tilbage at ønske. SF vil nemlig gå en helt anden vej, hvor landbruget skal have mulighed for at udvikle sig og være med til at skabe nye arbejdspladser indenfor fødevareindustrien. Desuden ønsker vi en tredobling af det økologisk dyrkede areal, hvilket er en realistisk målsætning, fordi mange landmænd gerne vil omlægge deres produktion til økologi. Desuden ønsker vi højere dyrevelfærd, hvilket overhovedet ikke matcher med store landbrugsfabrikker. Og så mener vi faktisk, at malkekvæg/kvier skal kunne komme på græs, og ikke være dømt til stald på livstid, i modsætning til regeringens og Dansk Folkepartis opfattelse. Danmark skal ikke konkurrere på fabriksagtige metervarer, men på højkvalitetsprodukter, når det gælder fødevarer.