Lokalpolitik

Farvel til budgetbisser?

Under valgkampe er der ofte ikke grænser for, hvad politikere er parate til at love – bare de bliver valgt.

For præcis et år siden blev valgkampen til Europa-Parlamentet for alvor skudt i gang, og heller ikke her blev der skortet på de gyldne løfter. Jeg husker især, hvordan Socialdemokraterne havde travlt med at sælge sig selv som rene "budgetbisser", der var borgernes garanti for, at der var fuld åbenhed og grundig kontrol med EU’s midler. De fleste kan vist kun være enige om det fornuftige i den ambitiøse målsætning. Derfor synes jeg også, at det er noget besynderligt, at den socialdemokratiske gruppe netop har stemt for et forslag, der trækker EU i den stik modsatte retning. Et flertal bestående af Socialdemokraterne og de konservative i EU-Parlamentet har gennemtrumfet, at parlamentets regnskabsbøger forbliver lukkede for offentligheden. Mon ikke rigtig mange danskere savner en god forklaring på, hvorfor de danske socialdemokrater har ændret holdning på kun et år? Hvad forsøger man at skjule? Er de barske "budgetbisser" pludselig blevet forvandlet til harmløst "stemmekvæg"? De danske ja-partier har en fælles opgave i forhold til at gøre EU-projektet mere levende for danskerne. Det indebærer blandt andet, at vi aktivt samarbejder om at få gjort op med EU’s noget blakkede ry, når det gælder åbenhed og kontrol omkring EU’s midler. Det er derfor en skam, at de danske socialdemokrater ikke har valgt at sige fra i den aktuelle sag. Når danskerne på et tidspunkt skal tage stilling til EU-forbeholdene, så må man ikke undervurdere, at kedelige sager som disse spiller ind på det endelige resultat. Derfor har ja-partierne en ekstra forpligtigelse til altid at tale borgernes sag frem for systemets. Jeg ser frem til, at de danske socialdemokrater er parate til at løfte den opgave – også nu, hvor valgkampen er overstået.