Farvel til de blå kuttere

De to sidste erhvervsfiskere i Hvalpsund har sat deres fartøjer og kvoter til salg

Finn Esphavn og Erling Nielsen har været fiskere, siden de var helt unge. Men nu vil de snart på pension. Det store spørgsmål er, hvem der skal købe fartøjerne og ikke mindst kvoterne og til hvilken pris. Foto: Grete Dahl

Finn Esphavn og Erling Nielsen har været fiskere, siden de var helt unge. Men nu vil de snart på pension. Det store spørgsmål er, hvem der skal købe fartøjerne og ikke mindst kvoterne og til hvilken pris. Foto: Grete Dahl

HVALPSUND:Turisterne vil komme til at savne de to blå fiskekuttere, der i mere end 30 år har bidraget til idyllen i Hvalpsund Havn. Men for erhvervsfiskerne Finn Esphavn og Erling Nielsen er fartøjerne lig med hårdt arbejde, og nu skal det snart have en ende. De har sat kuttere og kvoter til salg og glæder sig til at gå på pension. De to har begge været fiskere, lige siden de var ganske unge. Tidligere fiskede de i både Nordsøen og Kattegat, foruden Limfjorden. Da fiskekvoterne for nogle år siden blev lagt ud som individuelle kvoter til de enkelte fiskere, valgte Finn Esphavn og Erling Nielsen at satse på sildefiskeriet i Limfjorden. Her har de hver især lov til at fange knap 722 tons sild årligt. Dertil kommer en smule brislinger og østers. Sildene trækker gennem fjorden forår og efterår, og det betyder, at fiskeriet er koncentreret på ganske få måneder af året. De seneste år har der været masser af sild og gode priser. - Men problemet er, at der er jo ingen unge mennesker til at overtage fiskeriet i fjorden, siger Erling Nielsen. Derfor er de også meget spændte på, hvad de får af bud på deres fælles salgsannonce i Fiskeritidende. Her udbyder de deres fartøjer og kvoter til salg samlet. Det er første gang, der bliver sat kvoter til salg i fjorden, efter at de blev gjort individuelle, så ingen ved, hvor prisniveauet ligger. I Østersøen kan en sildekvote indbringe 10 kroner kiloet, mens prisen i Nordsøen kan ligge helt oppe på omkring 17 kroner kiloet, fordi efterspørgslen er stor. De to Hvalpsund-fiskere har indtil videre fået et bud på fire kroner kiloet. - Vi ville gerne have lov til at sælge vores kvoter ud af fjorden, men det vil Danmarks Fiskeriforening ikke give lov til, beklager Finn Esphavn. Sagen har været oppe på et hovedbestyrelsesmøde i fiskeriforeningen, og herfra lyder begrundelsen, at det vil betyde enden på erhvervsfiskeriet i Limfjorden. - Hvis vi sælger kvoten ud af fjorden, kommer den ikke ind igen, fastslår Steffen Kristensen, Amtoft. Han er formand for Centralforeningen for Limfjorden, der er en paraplyorganisation for de lokale foreninger. - Vi skal bevare fiskeriet i fjorden. Men det er klart, at når folk bliver ældre, vil de gerne sælge, og så skal de også kunne komme af med skibene. Så lige nu arbejder vi med et kompromisforslag, der går ud på, at man skal kunne leje en del af kvoten ud til fiskerne i Nordsøen, hvis der kommer et dårligt sildeår, siger Steffen Kristensen. Ifølge de to Hvalpsund-fiskere er hovedparten er deres kolleger i Limfjorden meget tæt på pensionsalderen, så fra de andre fjordbyer følger man opmærksomt med i, hvordan det kommer til at gå med salget af kutterne “Kis” og “Heian” af Hvalpsund.