Lokalpolitik

Farvel til gammel mølle i vindmøllepark

Johannes Nielsen har pillet sin gamle mølle ned for at give plads til de fire nye

TRY:Striden om vindmøllerne i den nye vindmøllepark ved Gretterholtvej syd for Try er slut. Sagen blev reelt afsluttet i går, da der fra kommunens udviklings-, teknik- og miljøafdeling blev foretaget en besigtigelse på stedet. Den viste, at den omstridte, gamle vindmølle i området var blevet nedtaget og var på vej til at blive kørt væk fra vindmølleparken. Dermed har kommunen fået opfyldt kravet om, at den gamle mølle skulle fjernes for at give plads til de fire nye vindmøller i vindmølleparken. Konstateringen af, at den gamle mølle nu er nedtaget, skete også midt i en periode, hvor man fra kommunal side gik og ventede utålmodigt på en tilbagemelding fra ejeren af den gamle mølle, Johannes Nielsen, og ejeren af de nye møller, Per Nielsen. Det var en tilbagemelding gående på, at der fra den nævnte vindmølle-duo blev sagt ja til, at den gamle mølle skulle nedtages hurtigst muligt - og senest 30. juni i år. Med nedtagningen af den gamle mølle er der nu ikke længere behov for at indgå en sådan skriftlig aftale, og formanden for teknik- og miljøudvalget, Bendt Danielsen (Borgerlisten), er glad for, at der nu er lagt låg på sagen. - Det er en god og positiv udgang på den her sag, og det er godt at konstatere, at vi nu er kommet dertil, hvor vi gerne ville, siger han med henvisning til de landzone- og byggetilladelser, der fra kommunal side er udstedt i sagen. Knyttet til disse tilladelser er således et krav om, at der ikke måtte opføres nye vindmøller i vindmølleparken ved Try, før den gamle mølle i området var nedtaget. Det valgte Per Nielsen i første omgang at se stort på, og selv om byrådet udstedte et påbud om at få standset Per Nielsens etablering af de nye møller i strid med byggetilladelsen, så var opførelsen af de fire nye vindmøller færdiggjort, da fristen for dette arbejdsstandsnings-påbud udløb. Det fik i første ombæring kommunen til at true Per Nielsen med en politianmeldelse, men derefter begyndte der at blæse mildere vinde parterne imellem - hvilket blandt andet resulterede i, at Johannes og Per Nielsens advokat, Jesper Kjeldsen, meldte ud, at vindmølle- duoen hele tiden havde været indstillet på et forlig.