EMNER

Farvel til Holger Laursen efter 27 år

På søndag den 28. oktober er der afskedsgudstjenester i Helligsø, Gettrup og Hurup kirker

Fre­dag fyl­der Hol­ger Laur­sen, Hu­rup, 70 år og søn­dag hol­der han af­skeds­guds­tje­nes­te i kir­ker­ne i Hel­ligs­ø, Gett­rup og Hu­rup efter 27 år som sog­ne­præst. Alt sam­men for­ud for pen­sio­ne­rin­gen pr. 1. no­vem­ber. 
Ar­kiv­fo­to

Fre­dag fyl­der Hol­ger Laur­sen, Hu­rup, 70 år og søn­dag hol­der han af­skeds­guds­tje­nes­te i kir­ker­ne i Hel­ligs­ø, Gett­rup og Hu­rup efter 27 år som sog­ne­præst. Alt sam­men for­ud for pen­sio­ne­rin­gen pr. 1. no­vem­ber. Ar­kiv­fo­to

Efter en engageret og aktiv gerning som sognepræst gennem 27 år går Holger Laursen nu på pension med udgangen af oktober. På grund af alder. Fordi han på fredag fylder 70 år. Holger Laursen og hans kone Gudrun er allerede flyttet fra præstegården i Helligsø til deres hus i Hurup, hvor de nu skal til at nyde deres otium. Og på søndag er der så afskedsgudstjenester i de tre kirker, hvor han har været sognepræst. I Helligsø og Gettrup, hvor han tillige har været kirkebogsførende, er der afskedsgudstjenester om formiddagen, og sidst på eftermiddagen gælder det så Hurup. Sammenkomster Efter formiddagens gudstjenester inviterer de to menighedsråd til sammenkomst i Gettrup Borgerhus med præsteparret, og på samme måde inviterer Hurup Menighedsråd til sammenkomst i kirkecentret, når eftermiddagens gudstjeneste er slut. Holger Laursen har været præst i Sydthy siden december 1980 - hans første og eneste embede, efter at hans om læreruddannet blev teolog gennem tillægsuddannelsen. Både han og hans kone har arbejdet flittigt for fællesskabet i sognene. Igen og igen har de åbnet præstegården for møder for menighed, børn og unge samt menighedsrådene. Musikmennesket Den musikglade og -kyndige Holger Laursen har i særlig grad sat sit præg på livet i sognene gennem kirkekorene. Børne- og ungdomskoret har deltaget i særlige gudstjenester, ligesom de sammen med voksenkoret har stået for den særlige tradition i Helligsø-Gettrup med en kirkemusikalsk gudstjeneste hvert år på Mariæ bebudelsesdag. Sammen har præsteparret også arrangeret ture, hvor korene har sunget i andre kirker, bl.a. i de øvrige nordiske lande. De har endvidere arrangeret udflugter for sognene og studieture for menighedsrådene. I Hurup har Holger Laursen i alle årene undervist konfirmander fra Hurup Skoles specialklasse, ligesom han har fungeret som sognepræst sammen med den kirkebogsførende, har været i menighedsrådet og i samarbejdet omkring kirkebladet. Gudstjenester og begravelser i Hurup Kirke har været en del af hans daglige arbejde. Orgler og salmer For de tre menighedsråd har det været en særlig hjælp at have Holger Laursen med, når der skulle arbejdes for enten nye orgler eller istandsættelse og flytning af orgler. Holger Laursen har et stort kendskab til dansk salmetradition, og med denne interesse har han været en engageret sanger i Sydthy Kammerkor.