Lokalpolitik

Farvel til landspolitik

Frederikshavns tidligere borgmester satser på andet end politik

FREDERIKSHAVN:Frederikshavns tidligere Venstre-borgmester Jens Chr. Larsen blev en af valgets tabere, og med en alder på 62 ser han i øjnene, at det nu er slut med landspolitik. - Der er måske fire år til næste valg, og jeg siger som det tidligere nordjyske folketingsmedlem Mette Madsen, at livet er andet politik. Jeg tror ikke, at jeg kommer til at kede mig. Jeg har et lille landbrug, som jeg kan bruge masser af tid på. Der er en masse bøger, som jeg gerne vil have læst, og jeg har tre børnebørn, som jeg er så heldig at bo tæt på, siger Jens Chr. Larsen. Han har tidligere været skoleinspektør i Gærum, men det bliver ikke nogen tilbagevenden til skoleverdenen. Skoleinspektørjobbet sagde Jens Chr. Larsen op for tre år siden. Folketingsvalget gav Jens Chr. Larsen lidt over et par tusinde personlige stemmer. Det er godt 1000 færre end ved valget i 2001. - Men i Nordjylland fik vi i Venstre en tilbagegang, som var større end på landsplan. Jeg mener, at der er to forklaringer på det. Den ene er, at lukningen af Danish Crown i Hjørring kom til at spille en stor rolle i valgkampen, og nogle mente, at regeringen forsømte Nordjylland. Den anden forklaring er, at den splittelse, der er hos Venstre i Frederikshavn, hvor to medlemmer har forladt byrådsgruppen. Det tror jeg også har haft betydning, siger Jens Chr. Larsen. Samtidig erkender han, at der måske ikke har været den helt store offentlige interesse for de områder, som han har arbejdet med som folketingsmedlem. - Det ene område er fiskeripolitikken. Det er der måske ikke så mange stemmer i. Men jeg glæder mig over den opbakning, jeg har haft bl.a. i Hirtshals. Der var ting, som jeg gerne ville have fortsat med. Et af de største problemer er den biologiske rådgivning, og det spørgsmål ville jeg godt have arbejdet videre med. Mit andet store område har været Nordisk Råd, hvor vi var på vej mod en ændring, så samarbejdet var ved at forandre sig til et regionalt samarbejde i EU. Et samarbejde med de baltiske lande mener jeg også kunne blive vigtigt, siger Jens Chr. Larsen. For fiskeriområdet bekymrer det ham, at partifællen Thor Gunnar Kofoed fra Bornholm heller ikke opnåede genvalg. Jens Chr. Larsen er medlem af Nordjyllands Amtsråd, og han ser frem til at genindtræde i sundhedsudvalget, som han forlod på grund af arbejdet i Folketinget.