Farvel til lov og orden?

Jeg vil gerne ønske min nordjyske kollega Lene Espersen til lykke med den nye post som formand for Det Konservative Folkeparti.

Jeg tror, Lene bliver en mere interessant og slagkraftig formand for de konservative end Bendt Bendtsen. Jeg er dog ked af, at Lene Espersen brugte samme lejlighed til at takke af som justitsminister. Hun efterlader nemlig et syndigt rod på sin gamle arbejdsplads. Politireformen, der ellers blev iværksat for at sikre mere politi på gaden, for at opklare flere forbrydelser og for i det hele taget at sikre en bedre og mere tryg politiservice i Danmark, ligger nu i ruiner. Det, der skulle være til glæde for borgerne og til skade for de kriminelle, er nu endt med det stik modsatte. Og ansvaret for dette skal først og fremmest findes hos den tidligere konservative justitsminister. At det konservative, såkaldte ”lov og orden-parti” nu frem for at tage ansvaret for den kuldsejlede politireform på sig og løse problemet i stedet vælger at forfremme Lene Espersen til partiformand og ansvarlig for økonomien midt i en krisetid, må vække en vis undren. Mon ikke der springer et par champagnepropper rundt omkring i de kriminelle miljøer, når politiet som planlagt 15.10. skrotter hele 140.000 uopklarede sager, fordi de ikke har ressourcer til at efterforske dem. Vi hører også om gruopvækkende tilfælde, hvor folk ringer til politiet – uden at røret så meget som bliver løftet, og vi hører om borgere, der fejlagtigt bliver afvist, når de vil anmelde en forbrydelse – i flere tilfælde med meget alvorlige konsekvenser. Senest kunne vi høre, at ikke alene var politiet i Nordjylland det langsomste i Danmark, når der skulle rykkes ud, det går rent faktisk langsommere end før politireformen. Det samme gør sig gældende hos domstolene: i byretten i Aalborg tog det før politireformen 60 dage at afgøre en tilståelsessag, mens det efter politireformen tager hele 105 dage. På landsplan er der sket et fald i antallet af sigtelser på 14,5 procent, og det på trods af at der bliver anmeldt endnu flere forbrydelser end før politireformen. Vi er med andre ord i en uholdbar situation, hvor tilliden til Politi og domstole risikerer at blive undermineret. Og selvom det ikke skortede på lovord, popmusik og konfetti på weekendens konservative landsråd, vil Lene Espersen også blive husket for, at hun som justitsminister skabte mere tryghed for de kriminelle end for de almindelige borgere.