Ernæring

Farvel til madproduktionen?

Udvalgsformand tror, at løbet er kørt i Dronninglund

DRONNINGLUND: - Som jeg læser deres svar, får Dronninglund Sygehus ikke lov til at beholde sin mad-produktion. Sådan lyder konklusionen fra formanden for social- og sundhedsudvalget i Dronninglund Kommune, Inger Pedersen (S), efter at hun og kollegerne i udvalget nu har set nærmere på det svar, som Nordjyllands Amt har givet kommunen i forbindelse med den fremtidige mad-produktion på sygehuset i Dronninglund. Dronninglund Byråd har her spurgt amtet om, hvorvidt man dér ville være interesseret i at indgå i en eventuel ny, kommunal udbudsrunde for enten dele af eller hele den kommunale madproduktion. Dette spørgsmål blev oprindeligt fremsendt, fordi man i byrådet frygter, at amtet vil stoppe produktionen af mad i det lokale sygehuskøkken, men i amtets svar lyder tilbagemeldingen kun, at de dér gerne vil være med til at byde ind, hvis dele af eller hele den kommunale madproduktion på ny sendes i udbud. Om dette samtidig vil medføre, at madproduktionen på Dronninglund Sygehus vil blive bibeholdt - hvis altså amtet viser sig at være billigst ved den nævnte, mulige udbudsrunde - giver amtet intet svar på. En af Dronninglund Kommunes to lokale medlemmer af amtsrådet, Poul Erik Andreasen (S), Dronninglund, har tidligere i disse spalter opfordret det lokale byråd til på ny at reagere over for amtsrådet - for på dén måde at få et mere præcist svar vedrørende Dronninglund Sygehuskøkkens fremtid - men Inger Pedersen tror ikke længere, at det er vejen frem. - Jeg tror ærlig talt ikke, at vi kan få et mere præcist svar på nuværende tidspunkt. Vi har allerede presset citronen så meget, vi kan, forklarer hun - og påpeger, at den i indledningen omtalte vurdering af sygehuskøkkenets fremtid er hendes personlige fortolkning af amtets svar. Ud over at have "presset citronen" over for amtet i forhold til sygehuskøkkenet, bemærker Inger Pedersen også, at der på nuværende tidspunkt ikke er grund til at foretage sig yderligere fra byrådets side, fordi det i Dronninglund Kommune endnu ikke er blevet afgjort, om dele af eller hele den kommunale madproduktion overhovedet skal sendes i udbud igen eller ej. Inden det afgøres, skal der blandt brugerne først gennemføres en spørgeskemaundersøgelse, som bliver gennemført i nærmeste fremtid.