Farvel til øjenlæge

Besættelsen af en længe ledig øjenlægepraksis i Hjørring er nu beklageligvis gået i vasken. Aftalen var forhandlet på plads, herunder at øjenlægen over de næste tre år skulle foretage 625 operationer for grå stær.

Jeg har i mine ni år som sundhedspolitiker i Viborg Amt mange gange været med til at forhandle lignende aftaler såkaldte §3-aftaler - på plads, som så efterfølgende altid er blevet godkendt af et enigt amtsråd. Vi lever i et udkantsområde, hvor antallet af speciallæger pr. 1000 indbyggere kun udgør en tredjedel af antallet i Østdanmark, og skal vi gøre os håb om at give patienterne blot tilnærmelsesvis samme gode behandlingsmuligheder, så er sådanne aftaler nødvendige. Det er derfor beskæmmende, at stærkt dominerende og åbenbart ustyrlige kræfter i Venstre under påberåbelse af indbringelse af aftalen for Konkurrencenævnet nu får en kompetent ansøger til at trække sit tilsagn om at etablere praksis i Hjørring. De aftalte operationer for grå stær, som der er stort behov for i lokalområdet, vil kun udgøre en meget lille procentdel af lægens arbejde. Behandling af almindelige øjenlidelser, herunder løbende kontrol af diabetespatienter m.v., vil være den langt overvejende del af arbejdet. Resultatet er nu, at vendelboerne har endog meget lange udsigter til en ordentlig betjening på området. Det er min forventning, at alle partier i regionsrådet fremover vil søge muligheder for en bedre speciallægebetjening af patienterne end opdyrke mere eller mindre relevante forhindringer for samme.

Forsiden