EMNER

Farvel til præsten

Familiegudstjenesten den sidste fredag i maj i Nørre Tranders Kirke kommer til at forme sig lidt anderledes, end familiegudstjenesterne plejer.

Gudstjenesten er nemlig også sognepræst Heine Hansens sidste i det store sogn. Han har fået nyt embede - men i samme provsti, nemlig i Skalborg Sogn, hvor han afløser pastor Erik Steen Møller, der er gået på pension. Afskeds- og familiegudstjenesten bliver kombineret med spisning i Nørre Tranders Kirkecenter, hvor der også bliver lejlighed til at tage afsked med præsten, og hvor der også bliver lidt aktivitet for børn. Af hensyn til pladsen er det imidlertid begrænset, hvor mange der kan være med - så der er tilmelding til kordegnekontoret ugen før.