EMNER

Farvel til Rustenborg

Det er uhyre trist, at 300 ansatte på Nordjyllands Postcenter i Aalborg nu har udsigt til at miste deres job i 2005. Der var engang, da breve, sendt af én nordjyde til en anden, blev sorteret på posthuse rundt omkring i landsdelen og derfra ekspederet den lige vej til modtageren. Så samlede man sorteringen for hele landsdelen i Aalborg. Og nu koncentreres denne funktion så yderligere med base i Århus. Resultatet er, at endnu større mængder post skal fragtes frem og tilbage på vore veje. Umiddelbart virker beslutningen ikke indlysende logisk - og heller ikke økonomisk fornuftig. Falder mængden af gammeldags breve, er det klart, at der er behov for færre hænder og maskiner. Men derfra og til helt at flytte funktionen 120 kilometer mod syd er der - i både overført og direkte betydning - et stykke vej. Flere folkevalgte har appelleret til trafikministeren, som ifølge det oplyste har "nikket til bestyrelsens beslutning", før medarbejderne blev informeret Der er næppe tvivl om, at professor, dr. jur. Erik Werlauff har ret, når han i dagens avis slår fast, at politikerne ikke kan omgøre bestyrelsens beslutning. Forsøgte de, ville de være på kant med dé love, de selv har vedtaget. I de seneste år er en lang række opgaver, der hidtil blev betragtet som offentlige, overført til selskaber, hvor de drives på kommercielle vilkår. Konkurrence er sundt, men erfaringerne viser også, at de frie markedskræfter ikke alle steder i vort samfund er den optimale løsning. Nu har bestyrelsen for Post Danmark imidlertid truffet sin beslutning i den konkrete sag. Tilsyneladende helt og aldeles efter reglerne. Det er sympatisk, at en række politikere ikke uden videre accepterer tingenes tilstand. Men de og medarbejderne på Rustenborg må nok indse, at løbet er kørt. Hvis man ønskede, at det fortsat skulle være folkevalgte, der styrede denne slags foretagender, skulle man ikke have stemt for dé love, der fastsætter noget andet, sådan som et stort flertal - bestående af Venstre, Socialdemokratiet, Dansk Folkeparti, konservative og Kristeligt Folkeparti - gjorde så sent som i fjor.