Farvel til SiD-afdelingen - goddag til 3F

TERNDRUP:Knap 60 medlemmer af SiD Skørping-Kongerslev var mødt op på Terndrup Kro for reelt at tage afsked med den lokale afdeling ved en ekstraordinær generalforsamling. Nu venter fusionen med et andet fagforbund, og selvom man går i kompagniskab med Kvindeligt Arbejderforbund i Danmark, så er det med en vis vemod, SiD'erne vinker farvel til deres egen fagforening. - Det var en lidt underlig generalforsamling. Afdelingen er stiftet i 1918 og har altså noget af en historie. Men der var enighed om, at det er den vej, udviklingen går, og at vi bare må håbe, at det nye bliver bedre, siger afdelingsformand Allan Busk. Der var ikke de store spørgsmål at afklare på generalforsamlingen. Konkret skulle der vælges en række folk til tillidsposterne i den nye organisation, og fusionsaftalen skulle godkendes. - Vi vedtog allerede på den ordinære generalforsamling i februar at søge mod nord til det, der bliver 3Fs afdeling i Aalborg. Det bliver Danmarks største med 18.500 medlemmer, og en af de ting, mange medlemmer nok går og frygter, er, at fagforeningen mister sin lokale forankring. Jeg har fået mange spørgsmål om, hvorvidt kontoret i Terndrup fortsat skal bestå, fortæller Allan Busk. Det skal det, slår han fast og tilføjer: - Så længe medlemmerne bliver ved med at benytte det. Det er SiDs styrke at være repræsenteret ude lokalt, og det skal vi fortsat være, siger Allan Busk, der føler sig bekræftet i, at det også er den nye organisations mål. - Vi har haft et meget godt samarbejde om fusionsaftalen, og jeg kan love for, at man også i Aalborg er meget opmærksomme på den lokale forankring, siger Allan Busk. Forsamlingen valgte uden sværdslag 14 folk ind i 3F-afdelingens ledende organer. Afdelingen deles i seks undergrupper for industri, byggeri, privat service, de offentligt ansatte, den "grønne" gruppe og transport. Både Skørping og Sejlflod kommuner får en repræsent i hver af de nye afdelingers bestyrelse, og desuden stiller man med et medlem hver i den nye hovedbestyrelse. Det skal sikre, at ingen føler sig klemt ved fusionen. - Det er kun hér i første omgang. Fremover skal valgene foregå på normal vis, siger Allan Busk. Han var ikke selv "genstand" for afstemning. Han stiller nemlig op som formand for den grønne gruppe, der omfatter områderne gartneri, landbrug og skovbrug. Og så vil han fortsat være tilknyttet kontoret i Terndrup. - Og det er jo meget de områder, der er aktuelle for vores lokale medlemmer, så det bliver ikke noget problem fortsat at holde hånd i hanke med Terndrup, siger Allan Busk. På tirsdag holder den nye 3F-afdeling formelt stiftende generalforsamling i Aalborg. Allan Busk glæder sig over, at 40 lokale medlemmer har meldt sig til generalforsamlingen og forventer, at det tal vokser. SiD Skørping-Kongerslev har knap 900 medlemmer.