Lokalpolitik

Farvel til skoleaftaler]

DRONNINGLUND:Byrådet sagde på denne uges møde som ventet ja til at ophæve aftalerne med Aalborg, Hals og Brønderslev kommuner om gensidigt refusionsfri skolegang kommunerne imellem. Samtidig sagde byrådet nej til at indgå en ny aftale om det samme med Sæby Kommune - selv om nabokommunen mod nord ellers havde ønsket dette. Aftalerne bliver opsagt, fordi Aalborg Kommune som udgangspunkt ønskede dette - for at spare penge - og fordi man derfor i byrådet finder det mest hensigtsmæssigt at holde samme linie hele vejen rundt i forhold til nabokommunerne. For Dronninglund Kommune betyder aftale-opsigelserne umiddelbart en gevinst på over 300.000 kr., men dette tal kan sidenhen ændres i negativ retning, hvis elevfordelingen i forhold til nabokommunerne ændrer sig. Aftalen med Aalborg Kommune opsiges med virkning fra 1. august i år - som ønsket af Aalborg Kommune - mens aftalerne med Hals og Brønderslev kommuner først ophører ved årsskiftet. Derefter opereres der over hele linien med de gældende refusionstakster fra Kommunernes Landsfore-ning.]