Skolevæsen

Farvel til skolebestyrelser

Byrådet i Mariagerfjord har sagt god for, at to skolebestyrelsesmedlemmer i kommunen kan blive løst for deres forpligtelser. På Rosendalskolen ønsker Palle Birk at forlade bestyrelsen af personlige årsager. Ny i bestyrelsen her er Mette B. Jørgensen. På Vebbestrup Skole afløses skolebestyrelsesmedlem Susanne Sørensen af sin suppleant Kia Birkelund. Susanne Sørensens ønske om at udtræde af bestyrelsen er begrundet med, at hun fra næste skoleår ikke længere har børn på skolen.