Skolelukninger

Farvel til tre skoler

Kommunal enighed om skolestrukturen i Vesthimmerland

Vesthimmerland vil, hvis det står til Børne og Skoleudvalget, blive tre skoler og fem 7. klasser fattigere fra medio 2011. Til gengæld vil der komme en ekstra overbygningsskole i kommunen. Det blev vedtaget på Børne- og skoleudvalgets møde tirsdag aften. - Det var et enigt udvalg, der kom frem til den indstilling, som vi nu sender videre, fortæller Henrik Dalgaard (K), formand for Børne- og skoleudvalget i Vesthimmerlands kommune. I den indstilling skal skolerne i Simested, Haubro og Louns-Alstrup lukkes. Bakkeskolen og Vilsted Vindblæs Børnecenter smeltes sammen med henblik at have indskolingen på Vilsted Vindblæs Skole og mellemtrinnet på Bakkeskolen. - Vi vil nu indlede en dialog om mulighederne for at skabe et dagtilbud i de lokalområder, hvor der sker en skolenedlæggelse, siger Henrik Dalgaard. Dernæst skal 7. klassetrin på skolerne i Vestrup, Aalestrup, Blære, Ullits og Strandby overflyttes til overbygningsskolerne i Aalestrup, Aars, Hornum, Farsø. Gedsted Skole, der tidligere også stod til at få overflyttet sin 7. klasse, har til gengæld fået lov at beholde denne og oveni købet etablere en ny et-sporet overbygning. - Det har vi besluttet for sikre en geografisk jævn fordeling af overbygningsskoler i kommunen, forklarer Henrik Dalgaard og tilføjer at Børne- og skoleudvalget også vil udvide skoledistrikterne i de lokalområder, hvor det er hensigtsmæssigt: - Men for at sikre et reelt frit skolevalg har vi afsat en pulje på 300.000 til befordring, så det er muligt for de elever, der ønsker det, at flytte til den nærmeste skole, selvom den ligger uden for deres skoledistrikt, siger Henrik Dalgaard. Aalestrup Realskole kan se frem til en større overbygning, idet skolen får 7. klasse fra Aalestrup Skole. Men samtidig vil Vesthimmerlands kommune stoppe tilskuddet til forældrebetalingen på Aalestrup Realskoles 10. klassetrin. - Ressourcerne skal i stedet flyttes til 10. klassecenteret i Aars, så vi får samlet kommunens 10. klasser, forklarer Henrik Dalgaard. Indstillingen til skolestrukturen forventes at kunne indbringe kommunen et provenu på syv til otte millioner kroner. Den skal nu behandles i Økonomiudvalget og endeligt i byrådssalen 25. november, før beslutningen er endelig.