Farver vandet

Det er kiselalger, der nu blomstrer op, og det kan nogle steder give fjorden en grønbrun farve. Senere bliver vandet oftest meget klart, idet algerne fortærer fosforen i vandet. Det, at en del af fosforen forsvinder, kan senere hindre opblomstring af andre typer af alger.