Farverigt tilbud til behandling

Ikke alle kan forvente helbredelse, men fred med Gud er det allervigtigste, siger præsten i Pinsekirken om nigeriansk mirakelpræst

Eksotisk og fremmedartet. Sådan er det, og sådan vil det være, når den nigerianske mirakelpræst Charles Ndifon igen fremtoner på scenen med sig selv eksponeret på storskærm bagved og en formentlig tusindtallig skare af nordjysk sygdom og elendighed foran sig i Solsidehallen 3.-7. maj. Charles Ndifon er på banen igen, båret frem af områdets frikirker, som han også var det i en uge i november i sidste år. - Og hvad skulle der være i vejen for at få budskabet om guddommelige helbredelse eksponeret på en for en folkekirkedansker noget fremmedartet måde? spørger Sven-Axel Conrad, præst ved pinsekirken i Aalborg, og en af dem, der står bag. Nogle har betegnet arrangementet som en pengemaskine, hvor der blev "skovlet" penge sammen til Charles Ndifon. Nogle har skudt på en halv million kroner svarende til en 50'er fra hver af de 10.000-12.000 fremmødte plus salg af udbudte cd'er og videoer. Sven-Axel Conrad korrigerer. Det er skudt langt over. Underskud Der blev indsamlet 215.000 kr., hvoraf de 37.785 kr. gik som honorar til Charles Ndifon og hans team på otte for fem dage. Når alle øvrige udgifter var betalt, bl. a. til halleje, var der et underskud på 100.974 kr., som blev betalt af frikirkerne selv. Det handler om at tro, og om, hvis man nu ikke gør: I forrige uge samlede sognepræsten i Nr. Uttrup Mogens G. Jensen op på begivenheden ved et møde i kirken. Han mener, at resultatet er tusindvis af kvæstede mennesker, som der efterfølgende må drages omsorg for. De fik ikke den helbredelse, de håbede på, og hvis er så skylden? Måske deres egen, hvis de ikke troede nok? - Ikke en eneste gang, så Mogens Jensen den aften, han var til stede, mennesker blive helbredt. Han så derimod en masse postulerede mirakler og folk, der blev slæbt op af deres kørestole. Mogens Jensen fik en oplevelse af, at helbredelse blev solgt som en vare med kontante kommandoer til Gud. Sven-Axel Conrad uddyber: - Når Charles Ndifon lover, at mennesker kan blive helbredt, så har han jo ret i, at Bibelen giver løfter om, at Gud kan helbrede. Men intet menneske kan give nogen garanti for, at det kan ske. Himmel og jord Der handler om, at der er mere mellem himmel og jord, og at ting ikke umiddelbart lader sig forklare og heller ikke behøver at blive det. Det handler om et for mange mennesker blufærdigt forhold mellem én selv og Gud, som man ikke ønsker offentligheden få del i af hensyn til ens familie. Sven-Axel Conrad fortæller således, at der er flere dokumenterede helbredelser, men nok ikke så mange, som man kunne ønske sig i et tid, hvor vi ønsker bevis for stort set alt, før vi kan tro. Men der er nye tider. Vi er blevet stopfordret med materialismen, som vort livs lykkes mål. Materialismen har ikke været den lige vej til lykken. Nu vender vi os mod det overnaturlige, som man ser det i tv-serier som "Åndernes magt". Ifølge Sven-Axel Conrad er danskerne ret troende og søgende efter åndelig virkelighed. Vi søger Gud, men ikke kirken. Derfor er det vigtigt, at kirken melder ud, at den åndelige virkelighed er en del af den. Gammeldags Den folkekirkelige liturgi er lidt gammeldags i sin udformning, mens det er mere naturligt med sang, musik og forbøn i frikirken. Ifølge Sven-Axel Conrad er budskabet det samme fra de to kirkeformer, og nogle kan li' det ene, andre det andet. Han lægger ikke skjul på, at en begivenheden, som den Charles Ndifon nu igen er mand for, er en happening. Charles Ndifon har et aktuelt budskab til nordjyderne, dels fordi han er en farverig person med en levende tro på Gud, dels fordi emnet om mirakler og helbredelse er et forsømt emne i vore kirker, selv om det naturligt hører med til evangeliet. Mange syge mennesker i Danmark vil have godt af at høre det farverige budskab om, at der findes alternative muligheder for hjælp, nemlig gennem troen på Gud. - Umiddelbarheden er netop charmen, siger Sven-Axel Conrad, som selv har været præst i Østafrika i 23 år. Han minder om, at det har været vestlige missionærer, der har været med til at kristne afrikanere, og at den umiddelbare tro på Gud, som den praktiseres der, nu er på vej tilbage hertil i en tid, hvor vi har udviklet en intelligent version af kristensommen Sven-Axel Conrad er overbevist om, at en mand som Charles Ndifon er med til at skabe en positiv udvikling. Selv om mange må gå forgæve til den slags happenings, hvis håbet har været helbredelse, så er det væsentligste målt med frikirkeøjne, at man får fred med Gud. Til dem, der måtte komme i en krise, fordi de har ladet sig forlede til at tro, at den manglende helbredelse skyldtes, at de ikke troede nok, så skal kirken være der til at samle op. Kristus døde for vore synder og sygdomme. Ifølge Det Gamle Testamente er Gud lægen, der vil helbrede. Men ligesom det heller ikke altid lykkes første gang, når man søger læge i den danske sundhedssystem, så har man lov til at komme igen.