Fascisternes mønter populære

Da Mussolinis fascister erobrede styret i Italien i 1922 lod de også straks slå mønter med deres symbol på. Den første blev slået for at fejre deres 1-års jubilæum for magten i Italien. Det var en 100 lira i guld fra 1923 med kong Vitorio Emanuele III's portræt på forsiden for give styret et skær af demokrati. På Bagsiden ser man de fascistiske symboler og årstallene oktober 1922, 1923. Disse mønter blev slået til styret faldt i 1943. Det vil sige, at styret nåede 21 årgange. Ud over den nævnte mønt, blev der dog ikke slået mønt fra de første år. Da fascisterne - i lighed med styret i Frankrig under revolutionen i 1790'erne - indførte en ny tidsregning, begyndende fra deres magtovertagelse, kan man foruden de almindelige årstal læse årstal med romertal, som angiver årstallet efter fascisternes magtovertagelse. Det første, når man ser bort fra 100 lira-mønten i guld, er år XIV, som kan læses på mønterne, svarer til 1936, der også kan læses på mønterne. Foruden fascisternes tidsregning kan man også se deres symboler på mønterne, fascis'en, der er et knippe af stokke (sammenhold gi'r styrke) med en økse i midten (magt). Symbolet er taget fra det gamle romerske rige, hvor liktorerne (retsbetjente) bar disse symboler foran Roms øverste myndighedspersoner. Et andet magtsymbol, som også ses på mønterne, er ørnen med de udbredte vinger, der symboliserer partiet som folkets magtfulde beskytter. Hvad enten man sympatiserer med styret eller ej, er det interessante mønter med historiske symboler.