Fast afgift for varme stiger

Skattepolitik 1. december 2002 07:00
SKOVSGÅRD: Det gennemgående tema ved generalforsamlingen i Skovsgaard Varmeværk, var bestyrelsens beslutning om, at omlægge indtægterne i 2003. Bestyrelsen vil sænke megawatt-prisen på forbruget og til gengæld hæve den faste afgift, fortalte formanden Thorkild Jespersen. Det betyder, at megawatt-prisen fra og med næste år falder fra 425 kroner til 415 kroner, mens den faste afgift stiger fra fra 25 kroner per kvadratmeter til 35 kroner per kvadratmeter. Med 35 deltagere var fremmødet på generalforsamlingen væsentligt større en tidligere år, og bestyrelsens beslutning vakte debat om afregningsformen. Mere end en halv snes forbrugere ytrede misbehag ved omlægningen. Flere fandt det uretfærdigt og uanstændigt at hæve den faste afgift så voldsomt, fordi stigningen især rammer de forbrugere, der har mange kvadratmeter beboelse. Formanden begrundede den ændrede afregningsmetode med, at det kommer pensionisterne til gode. De har nu mulighed for at få varmetilskud både af fastbidrag og forbrug. Erik Nielsen og Jørgen Knudsen havde fremsendt forslag om en ens fast afgift for alle forbrugere. Det blev overladt til videre bearbejdelse i bestyrelsen. - Vi kunne have valgt at opkræve ens kronebeløb, men valgte at fastholde kvadratmeterafregningen. Skovsgaard Varmeværk har 310 forbrugere, hvoraf 250 ville blive straffet med en ens afgift, mens 60 ville for fordel deraf. En afregningsform der kan diskuteres, sagde formanden. En enkelt forbruger ville efter diskussionen ikke være med til at godkende formandens beretning. Varmeværket har i årets løb solgt 6,5 procent mindre varme og købt 16 procent mindre energi i det forløbne år. Til bestyrelsen blev Laila Winther og Steen Johansen genvalgt. J.K.
Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...