Fast arbejde afgørende

For en person, der kommer fra et land uden for EU, er der en række betingelser, der skal være opfyldt for at få opholdstilladelse. En af dem er, at ægtefællen kan forsørge pågældende. For at opfylde forsørgelsespligten er fast arbejde helt afgørende. Dagpenge til en arbejdsløs tæller ikke med i Udlændingestyrelsens vurdering. Kravet om, at ægtefællen skal kunne dokumentere sig evne til at forsørge familien, gælder i syv år.