Byggeri

Fast pulje ønskes

Forslaget til Finanslov 2010 indeholder en statslig pulje på 150 millioner kroner, hvor 39 af landets kommuner kan søge tilskud for at få løst en del af det mægtige problem med forfaldne bygninger, som plager mange områder.

Det er en begyndelse, men der er brug for en langt større og mere langsigtet indsats. Puljen kan yde tilskud til opkøb af private ejendomme og visse typer af avls- og driftsbygninger med henblik på nedrivning eller renovering, udgifter ved kommunens medvirken ved oprydning af oplagret skrot, udtjente biler og affald mv. på private grunde samt til den kommunale andel af en projekter med byfornyelse. Formålet med puljen, som var en del af årets aftale om økonomien mellem kommunerne og regeringen, er at styrke indsatsen for et bedre fysisk miljø. Det sker ved at fjerne de mest forsømte huse, som skæmmer omgivelserne og skræmmer eventuelle tilflyttere væk. Og ved at renovere og forskønne de bedste. For at komme i betragtning skal kommunerne blandt andet opfyldte et kriterium om, at 40 pct. af indbyggerne bor i områder uden for bymæssig bebyggelse. Det gør disse 39 kommuner: Hedensted, Lemvig, Norddjurs, Odder, Ringkøbing-Skjern, Samsø, Skive, Struer, Syddjurs, og Viborg sammen med Aabenraa, Assens, Billund, Bornholm, Brønderslev, Faaborg-Midtfyn, Fanø, Guldborgsund, Haderslev, Hjørring, Jammerbugt, Kalundborg, Langeland, Lejre, Lolland, Læsø, Mariagerfjord, Morsø, Nordfyn, Odsherred, Rebild, Stevns, Thisted, Tønder, Varde, Vejen, Vesthimmerland, Vordingborg og Ærø. Mange appeller gennem flere år om at få sat skub i fornyelsen og forskønnelsen af landsbyer og landdistrikter er endelig blevet hørt på Christiansborg. Nu må målet være at få en fast pulje hvert år på Finansloven og større end de 150 millioner. Ellers var det alt for længe med at få klaret opgaven med de forsømte huse, som er anslået til at koste ca. 10 milliarder kroner.