Fastansatte beholder jobs

Der var frygtet 75 fyringer på ældreområdet - det endte med seks . Til gengæld er vikarerne røget ud.

Anne Møller, TR for kommunens sygeplejersker holder øje med, hvordan det går med færre nattevagter. Foto: Henrik Louis

Anne Møller, TR for kommunens sygeplejersker holder øje med, hvordan det går med færre nattevagter. Foto: Henrik Louis

I forbindelse med de store besparelser på Hjørring Kommunes budget, blev der i efteråret truet med afskedigelser af 75 ansatte indenfor ældresektoren. Efter måneders hårdt arbejde er det lykkedes at få tallet for afskedigede ned på blot seks. Stillingerne er væk, for pengene skulle spares, men ved et stort arbejde er det lykkedes at omplacere en lang række medarbejdere. - Vi er glade for, at det er lykkedes at fastholde de øvrige i arbejdet, men det betyder, at vikarer, som måske ellers ville være blevet ansat, ikke er blevet det, siger ældrechef Leif Johannes Jensen. Han siger, at man har lagt stor vægt på at kunne fastholde de kompetencer, som medarbejderne har, i kommunen. De seks afskedigede er alle sygeplejersker. Tre af dem har siden lavet aftale om efterløn eller pension. En af de tre afskedigede har allerede fået job i regionen. Det er sygeplejerskernes tillidsrepræsentant, Anne Møller, der har været med i arbejdet for at få kollegerne placeret: - Omplaceringerne er en del af harmoniseringen mellem de gamle kommuner. Der har hidtil været forskel på normeringen på centrene i aftenvagt, forklarer Anne Møller I fremtiden bliver de fire distrikter om natten til to med hver sin natsygeplejerske. - De sidste to afskedigede sygeplejersker er nu med i en jobbank, så de i en periode får tilbudt de ledige job, hvis de er kvalificeret til det, siger Anne Møller. Et problem i forhandlingerne om afskedigelserne var, at man ikke i fredstid havde nået at formulere, hvordan det skal foregå. - Vi skulle blive enige om hvilke kriterier, der skulle bruges, og det blev efter kompetencer. Jeg vil dog gerne sige, at ingen blev fyret for manglende kompetencer, men simpelthen fordi nogen skulle væk, siger Anne Møller. Hun siger, at det hele lykkedes takket være stor fleksibilitet dels fra sygeplejerskerne side, dels fra ledelsens. Ligesom de øvrige berørte på ældreområdet fik sygeplejerskerne lov at ønske, hvad de kunne tænke sig at arbejde med. - Nogen fik måske et skub til at søge en anden stilling eller blev motiveret til at prøve noget nyt. Desværre har man ikke kunnet opfylde alle ønsker, så der har været mange sygeplejersker, som har været meget kede af det, forklarer Anne Møller. Også i gruppen af FOA-medlemmer har der været frustration, selvom de helt er sluppet for at få afskedigelser, men har kunnet nøjes med omplaceringer. - Der er nogen, som er flyttet mod deres vilje, og de føler, at tæppet er trukket væk under dem, siger formand for FOA Hjørring, Ina Jensen. - Det er da en succes, at der ikke blev nogen afskediget, men man må også se på, hvordan jobbene er i ældreplejen. Der er i hvert fald nogen, der føler sig såret, mener Ina Jensen.