Faste lave priser

For 15. år i træk fastholdes prisen

Energiselskaber 20. september 2002 08:00

HADSUND: Efter et årsresultat der er klart mere positivt end forventet, kan bestyrelsen for fjernvarmeværket i Hadsund for 15. år i træk fastholde en uændret varmepris trods sidste års trusler om stigninger. På generalforsamlingen på Hotel Hadsund kunne formand Thorkild Løkke fortælle, at værket har klaret sig en halv million kroner bedre end budgetteret. Overskuddet bliver dog kun på 5800 kr., fordi værket er godt i gang med at polstre sig imod kommende krav til miljøforbedringer. Der blev således henlagt 1,5 mio. kr. til miljøinvesteringer, hvilket bringer den samlede pulje op på 4,5 mio. kr. Den værste trussel mod værkets økonomi er amtets bebudede krav om at rense røgen for dioxin. Værket skønner, at man udleder under 0,3 gram pr. år, men trods den beskedne mængde frygtes det alligevel, at Nordjyllands Amt vil forlange, at man anvender den bedst mulige teknik - et aktivt kulfilter - der vil koste 4-6 mio.kr. plus driftsomkostninger. - Vi har derfor gjort skriftlig indsigelse mod forvarslet om påbud og i samme skrivelse bedt om svar på en række spørgsmål vedrørende baggrunden for amtets krav. Men vi har intet hørt, fortalte Thorkild Løkke. Forholdet til de offentlige myndigheder er ifølge formanden særlig kildent for Hadsund Fjernvarmeværk, der som landets eneste privatejede varmeværk står mutters alene i forhandlingerne med tilsynsmyndighederne. - Vi har ikke nogen forening eller organisation bag os, som kan slå i bordet. Vi er derfor nødt til at være åbne over for nye brændselsmuligheder og ny teknologi, bemærkede Thorkild Løkke. Da ny teknologier eller brændselsformer meget vel kan tænkes at være mere pladskrævende, undersøger bestyrelsen løbende mulighederne for at købe jord på værkets naboejendomme. At regnskabet blev så positivt, skyldes i øvrigt flere faktorer. Værket solgte mere varme og sparede penge på to områder: Værket slap for at betale deponeringsafgift af restproduktet fra affaldsforbrændingen, slaggerne, der ved en aftale med Hadsund Kommune kommer til at udgøre fundamentet under den nye asfaltbelægning på genbrugspladsen - til en langt lavere udgift for værket. Desuden lykkedes det at forhandle en aftale på plads, så den såkaldte "affaldsenergiafgift" deles mellem varmeforbrugerne og affaldsleverandørerne i forholdet 60/40 procent. Derved slipper forbrugerne med 930.000 kr. i stedet for det fulde beløb på i alt 1.550.000 kr. Dermed kan fjernvarmeværket for 15. år i træk køre med uændrede priser. Prisen pr. kubikmeter vil også i det kommende år være 18,50 kr. - plus diverse afgifter. Generalforsamlingen syntes da også at være godt tilfreds med den siddende bestyrelses princip om "faste lave priser". Der var således genvalg til bestyrelsesmedlemmerne Poul Munk og Finn Frandsen, suppleanterne Knud Erik Jensen og Leif Bager samt revisor Teddie Thulstrup.

Nyheder udvalgt til dig
Henter artikler...

Nordjyske Plus

Henter artikler...