Faste procedurer ved dødsfald

Forsvaret tilbyder såvel praktisk som menneskelig hjælp

AALBORG:Når den 34-årige konstabel af 1. grad Preben Pedersen, Syvsten, på lørdag får en militær begravelse og bliver stedt til hvile på kirkegården i Taars, er det led i en række af helt fastlagte procedurer, som Forsvarskommandoen sætter i værk, når det tragiske sker - at militært personel kommer til skade eller bliver dræbt i tjenesten. Allerede straks efter et dødsfal, som her, udpeges en kontaktofficer til støtte for de efterladte. Det er typisk den afdødes nærmeste chef eller en anden, som har kendt den dræbte soldat personligt, og hjælpen rækker både til det rent praktiske og til mere menneskelig hjælp. Kontaktofficeren er til rådighed og bliver simpelthen hos de efterladte, hvis de ønsker det, og desuden gives der tilbud om professionel psykologhjælp, når det ønskes. Typisk hjælper forsvaret også altid i første omgang dræbte soldaters ægtefælle eller samlever med penge, fordi bankkonti automatisk spærres, sådan som det sker ved alle dødsfald, og man ønsker ikke at give de efterladte ekstra problemer oveni tabet. Spørgsmål om begravelsen bliver også klaret i samarbejde mellem familien og kontaktofficeren - både hvis der ønskes en militær begravelse og hvis der er brug for hjælp til at ordne en privat afskedsceremoni. Også Forsvarets Særlige Erstatnings- og Godtgørelsesordning træder automatisk i kraft, når danske soldater kommer til skade eller bliver dræbt i tjenesten. Erstatningerne og godtgørelserne følger helt klare takster. Ved død udgør erstatningen 990.500 kr. for tab af forsørger. Er den dræbte ikke forsørger, er erstatningen 494.500 kr., som udbetales til dødsboet. Hvis soldater kommer til skade, falder udbetalingerne efter méngrad. 1,485 mio. kr. for 100 pct. invaliditet. Skaden skal takseres til mindst fem procvents invaliditet, før der udbetales godtgørelse. Ud over den særlige erstatning betales også erstatning efter de almindelige bestemmelser i arbejdsskadesikringsloven, nemlig lidt over 100.000 kr., men dette beløb falder kun, hvis der er såkaldt erstatningsberettigede efterladte. Sideløbende har det militære personel forsikringer, som knytter sig til deres faglige organisationer. For konstabelgruppen er der tale om en særlig livsforsikring, som når op på 325.000 kr. Disse penge udbetales efter begunstigelse, og er ingen efterladte nævnt som begunstigedet, udbetales pengene til boet. Konstablernes forsikringer har en krigs-klausul, så de ikke gælder i tilfælde af krig. I den aktuelle sag er der ikke taget forbehold. De danske soldaters mission i Irak betragtes ikke - heller ikke af forsikringsselskabet - som en militær krigsoperation.