EMNER

Fastelavnsbåd klar til sejllads

RAVNKILDE:Lørdag er støtteforeningen Sylvias Venner i Ravnkilde klar til at drage på langfart ombord på den traditionsrige fastelavnsbåd. Sørejsen er i år planlagt til at omfatte Ravnkilde by og vestlige omegn, nemlig Fyrkilde, Nørlund, Ladelund og Skaarup. Som sædvanlig er vognmand Svend Andersen skipper bag rattet, og ombord i båden vil der være 12 sangglade søfolk, både kaptajn, styrmand, kahytsjomfru og et væld af matroser samt to musikere i skikkelse af Knud Nørgaard og Lis Thorup. Den farefulde sejlads indledes fra mogenstunden, hvor der er fælles morgenmad klokken otte i klubhuset, inden der kastes anker klokken ni og fløjtes til afgang med rundtur i selve Ravnkidle om formiddagen. Under sejladsen vil det være muligt for lokale borgere at høre båden og dens besætning på lang afstand, når et væld af populære sømandssange flyder ud over rælingen. Erfaringen fra tidligere år siger, at besætningen undervejs på dagens rute i det farlige farvand vil opleve adskillige grundstødninger, hvor det er nødvendigt med flydende forsyninger i den nærmeste beboelse for at sikre den videre sejllads. Ved middagstid er der stor fælles frokost for besætnigen i klubhuset i Ravnkilde, hvor Tove Nielsen i lighed med tidligere år står for den kulinariske tilberedning. Når sejladsen med fastelavnsbåden slutter sidst på eftermdidagen, er der som afslutning fælles kaffebord i klubhuset, inden besætningen skilles for at hvile ud oven på dagens mange strabadser. Traditionen med fastelavnsbåd i Ravnkilde har eksisteret siden 1917 med enkelte afbrydelser, dog har der ikke været pauser de sidste 35 år. Overskuddet fra indsamlingen med raslebøsserne hos de enkelte husstande langs ruten går alle sammen til arbejdet i Sylvias ungdomsafdeling. I fjor tjente de gæve søfolk ombord på båden 5090 kroner.