Fasthold fleksibilitet

Tirsdag i sidste uge var der forståeligt nok betænkelige miner i Frederikshavn, da MAN Diesel effektuerede massefyringer, ja faktisk halverede arbejdsstyrken i Frederikshavn.

LO samt Dansk Metal reagerer straks ved at stille spørgsmålstegn ved vores fleksible arbejdsmarkedsmodel; en model, hvor virksomhederne hurtigt kan reagere på markedsvilkårene og skære i arbejdsstyrken, som så via vores A-kassesystem kan have en rimelig tilværelse i en ledighedsperiode, hvis man ellers ikke har spændt sig for hårdt for økonomisk. Hvis denne fleksible arbejdsmarkedsmodel står for fald, mister vi en af de sidste fordele, der er ved at drive virksomhed i Danmark, et land hvor omkostningsniveauet er et af de højeste i Europa, bl.a. som en følge af det høje skattetryk, som rammer efterhånden de fleste industriansatte hårdt, da mange betaler topskat. Det høje skatteniveau er bestemt ikke befordrende for et sundt erhvervsliv, men er selvfølgelig nødvendigt for at opretholde en stadigt voksende offentlig sektor, hvor ikke mange borgere føler, at velfærden bliver bedre, snarere tværtimod. For fremtiden var det måske mere hensigtsmæssigt at se på industriens rammevilkår, som gennem mange år er blevet stadig dårligere og dårligere. Det er tankevækkende, at vi her i Danmark helt tilbage i 1911 søsatte det første dieseldrevne oceangående motorskib, et resultat af 15 års udviklingsarbejde på Burmeister & Wain Skibsværft, som dengang satte Danmark på verdenskortet som den førende inden for produktion af dieselmotorer. Det er heller ikke ret mange år siden, at det sidste krydstogtskib forlod Aalborg, da Aalborg igennem en årrække oparbejdede en stor kompetence for bygning af krydstogtskibe, et marked som på det tidspunkt var i meget stærk vækst, men Aalborg Værft måtte give op overfor finske og italienske værfter. Ydermere er Danmark helt fra jernalderen et udpræget landbrugssamfund, hvor vi omkring århundredeskiftet, qua vores andelsbevægelse, blev verdensberømte på vores fødevarer; man taler stadig rundt omkring i verden om dansk smør samt bacon. I dag er landbrugserhvervet i Danmark i dyb krise, mange landmænd er insolvente og lever på bankens nåde; forhold vi nok ikke spekulerer så meget over, når vi indtager det daglige måltid. Kan vi så ikke leve af turismen, som nogen gennem tiderne har hævdet? Ja, der ser det jo heller ikke så godt ud i øjeblikket, da turisterne rejser uden om Danmark, på grund af at det efterhånden er for dyrt at holde ferie i Danmark. Man kan godt blive en smule bekymret på børnebørnenes vegne, specielt da det for nylig blev påpeget at Nordsø-olien og gassen slipper op om få år, så vi igen skal til at købe dyr energi, men det kan vi jo så sidde og fundere over medens vi sidder i flyet til den varme strand i Thailand, en aktivitet, som er i vækst; senest har man måttet indsætte ekstra fly fra Aalborg denne sommer.