Lokalpolitik

Fastholder den dyre løsning

Broen til Støvring Ådale igen behandlet i teknik og miljøudvalget

REBILD:På byrådsmødet i maj var der lagt op til en vedtagelse af den bro, der i fremtiden skal bringe bilister over banen til den nye bydel i Støvring. Men byrådet besluttede alligevel, at sende sagen tilbage til udvalget, fordi tre elementer af projektet kom til debat. - Vi har blandt andet taget stilling til en af rundkørslerne i projektet og så bredden på rabatten mellem vejbanen og cykelstien, siger udvalgsformand Gert Fischer (V). Stadig bred rabat Det vigtigste punkt var bredden af rabatten mellem kørebanen og cykelstien. - Vi er et flertal i udvalget, der fastholder den brede løsning af hensyn til trafiksikkerheden, siger Gert Fischer. Mogens S. Andersen (DF), der også sidder i udvalget, gjorde i byrådssalen på mødet i maj opmærksom på, at den brede løsning koster over to millioner kroner mere, end en løsning, hvor vejbredden er den samme men rabatten til cykelstien lidt smallere. Den løsning holder han fast i, mens resten af udvalget holder fast i deres indstilling. Gert Fischer og Søren Munk (V) indstiller til byrådet, at man hjemkalder to tilbud, når projektet skal i udbud. - Når vi nu alligevel skal ud og spørge om priser, så kan vi lige så godt spørge til prisen på en lidt smallere rabat. Hvis der er enorm prisforskel, bliver vi selvfølgelig nødt til at se på, hvad vi bruger borgernes penge til, siger Gert Fischer. En rigtig rundkørsel Også den midterste af de tre rundkørsler i projektet var til debat i teknik og miljøudvalget. - Vi har nu lagt det helt fast, at det bliver en rundkørsel, hvor biler ikke bare kan køre hen over. Det har hele tiden været meningen, men der var opstået lidt tvivl. Den er nu væk med den præcisering, der er lavet i den nye indstilling, siger udvalgsformanden.