Fastholder Kærbo til demente

Ældrecenter i Kærbo skal i fremtiden kun være for svært demente.

Det fastholder et enigt sundhedsudvalg, der forleden havde kommunens demenspolitik på dagsordenen en ekstra gang. Baggrunden er, at Ranum Borger- & Erhvervsforening og det radikale byrådsmedlem Ninni Lodahl Gjessing, der selv bor i Ranum, har protesteret mod planen, som kan betyde, at ikke-demente ældre fra Ranum kan blive nødt til at få plads i en anden by, når de skal på plejehjem. - Vi blev enige om at bibeholde det, vi har vedtaget, nemlig at gøre Kærbo til demensplejehjem, siger Martin Glerup (S), formand for sundhedsudvalget. Lige for øjeblikket har kommunen imidlertid ikke råd til at følge planen. Derfor kører Kærbo foreløbigt videre uændret og tager stadig somatiske ældre ind. - Men vi fastholder målsætningen om at vi skal samle ekspertisen til demente med særlige behov på Kærbo, siger Martin Glerup.