Fastholder klage over råstofplan

Flertal i Teknik- og miljøudvalget fastholder og uddyber klage over plan om at grave i Søheden Plantage

Regionens Råstofplan åbner for indvinding af grus i Søheden Plantage. Teknik- og miljøudvalget fastholder på vegne af byrådet en klage over planen til Naturklagenævnet. Arkivfoto

Regionens Råstofplan åbner for indvinding af grus i Søheden Plantage. Teknik- og miljøudvalget fastholder på vegne af byrådet en klage over planen til Naturklagenævnet. Arkivfoto

Brønderslev Kommune fastholder en klage til Naturklagenævnet over Region Nordjyllands plan for råstofudvinding i Søheden Plantage. Det har et flertal i Teknik- og miljøudvalget netop afgjort. Brønderslev Kommune gjorde i fjord indsigelse mod Region Nordjyllands Råstofplan 2008, idet kommunen ikke ønsker råstofindvinding i Søheden Plantage. Begrundelsen er, at området ifølge kommunen omfatter væsentlige natur-, rekreative og landskabelige kvaliteter, og området er i Regionplan 2005 regionalt naturområde. Ønsker klage afvist Trods indsigelse fra Brønderslev Kommune, blev råstofplanen vedtaget af Regionsrådet. Det affødte en klage fra Brønderslev Kommune til Naturklagenævnet - en klage, der blev vedtaget af et flertal i Teknik- og miljøudvalget. Byrådsmedlem Karl Emil Nielsen (DF) sendte efterfølgende brev til Naturklagenævnet, hvori han gjorde opmærksom på, at det alene var et flertal i Teknik- og miljøudvalget, der sendte klagen til Naturklagenævnet. Han oplyste i samme brev, at borgmester Mikael Klitgaard har afvist at underskrive denne klage, og at klagen derfor ikke er behandlet i økonomiudvalget og byrådet. Karl Emil Nielsen mener derfor, at klagen til Naturklagenævnet fra Brønderslev Kommune skal afvises. På byrådets vegne Naturklagenævnet har bedt kommunen om yderligere bemærkninger til klagen, og beder i den forbindelse om bemærkning til Karl Emil Nielsens opfordring om at afvise klagen. - Vi fastholder klagen, og uddyber vores synspunkter. Søheden Plantage er medtaget i råstofplanen, og det har et stort flertal i byrådet gjort indsigelse mod, siger Karsten Frederiksen, formand for Teknik- og miljøudvalget. Forvaltningen fastslår, at Teknik- og miljøudvalget har kompetence til at sende en sådan klage på vegne af det samlede byråd. Politik i sagen - Forvaltningen har indstillet, at vi i Teknik- og miljøudvalget kunne sende de uddybende bemærkninger videre til byrådet, og det skyldes, at der er gået politik i problemstillingen. Men ingen i udvalget ønsker, at byrådet skal drøfte sagen igen, tilføjer Karsten Frederiksen. - En fornyet behandling i byrådet vil belaste administrationen og politikere med opgaver, der i forvejen er lagt ud til udvalgene - og som i øvrigt har været til afstemning i byrådet én gang, tilføjer Karsten Frederiksen. Søheden Plantages fremtid kan dog alligevel havne på byrådspolitikernes bord, hvis et eller flere byrådsmedlemmer ønsker det.