Medicin

Fastholder krav til apotek

Lægemiddelstyrelsen ændrer ikke på krav om etablering af udleveringssted i Kaas

KAAS:Lægemiddelstyrelsen mener ikke, at sagen om et medicinudleveringssted i Kaas skal tages op igen, og dermed ser det altså ud til, at borgerne i Kaas og omegn fortsat skal have mulighed for at hente deres medicin i byen. Indenrigs- og sundhedsministeriet har tidligere krævet, at Saltum Apotek åbnede et medicinudleveringssted i Kaas efter lukningen af apoteksudsalget. Medicinudleveringsstedet skulle have åbnet hos Byens Bager i Brogaardsgade 10. februar, men sagen blev stillet i bero i 11. time på grund af en klage fra apoteker Hanne Tveden. Indenrigs- og sundhedsministeriet besluttede samtidig, at Lægemiddelstyrelsen endnu en gang skulle vurdere sagen og komme med en indstilling til ministeriet. NORDJYSKE Stiftstidende har fået aktindsigt i det brev, som Lægemiddelstyrelsen har sendt til Indenrigs- og sundhedsministeriet, og heraf fremgår det, at styrelsen ikke finder anledning til, at sagen skal tages op igen. Lægemiddelstyrelsen rådgiver ministeriet i den slags sager, og med mindre sagen tager en helt uventet drejning, skal apoteket altså åbne et medicinudleveringssted. Kontorchef Paul Schüder, Indenrigs- og sundhedsministeriet, ønsker ikke at udtale sig om sagen på nuværende tidspunkt, da ministeriet endnu ikke har foretaget en vurdering af udtalelsen fra Lægemiddelstyrelsen. Han siger dog, at ministeriets endelige afgørelsen gerne skulle træffes inden for kort tid. Berthel Holland Sørensen, Kaas, som har talt borgernes sag efter lukningen af apoteksudsalget, er ikke i tvivl om, at Lægemiddelstyrelsens afgørelse snart bør få konsekvenser. - Jeg forventer, at ministeriet tager Lægemiddelstyrelsen vurdering til efterretning og fastholder kravet til apoteket og ikke giver apoteket en ny tidsfrist. Sagen har trukket ud længe nok, siger Berthel Holland Sørensen. Saltum Apotek har over for Indenrigs- og sundhedsministeriet blandt andet klaget over, at apoteket ikke blev gjort bekendt med alle de oplysninger, som myndigheder var i besiddelse af, da afgørelsen om et medicinudleveringssted blev truffet. Hanne Tveden har også stillet spørgsmålstegn ved antallet af underskrifter, der blev indsamlet mod lukningen af apoteksudsalget, men Lægemiddelstyrelsen påpeger, at styrelsens afgørelsen havde været den samme, om så der kun havde været 300 underskrifter. Det har heller ikke haft afgørelse for Lægemiddelstyrelsens afgørelse, at en ansøgning om dispensation fra at opkræve gebyr i forbindelse med udbringning af medicin eventuelt skulle behandles. Dispensationsansøgningen skulle nemlig vurderes i ministeriet og havde derfor ingen betydning for Lægemiddelstyrelsen. Souschef Steen Holm, Saltum Apotek, ønsker ikke at udtale sig om sagen, da apoteket endnu ikke har set Lægemiddelstyrelsens brev til ministeriet.