Sindal

Fastholder nuværende service

} TERAPEUTISK: Socialudvalget fastholder det nuværende serviceniveau for tildeling af tilskud til ortopædisk fodtøj, forhøjelse eller indlæg til fodtøj, og baggrunden for, at udvalget har taget spørgsmålet op er, at kommunens terapeuter har oplevet en generelt stigende tendens i antallet af ansøgninger. Udvalgets fastholden ved det nuværende serviceniveau betyder, at udskiftning med tilskud kun kan ske hver 18. måned for voksne ansøgere, mens den gældende procedure for børn med individuel vurdering fastholdes. } ETABLERING: En pårørendegruppe til personer med erhvervet hjerneskade kan regne med at få et engangstilskud på 3500 kroner til etablering af gruppen. Det er Hjernesagen, Hjerneværket og Hjerneskadeforeningen, som har ansøgt Sindal Kommune om tilskuddet, og det finansieres af paragraf 115-midlerne. } LIVEMUSIK: Den nyetablerede Cafe Kvisten tilbyder livemusik på fredag aften den 10. juni, og det er Special K, der spiller op. Der er fri entré.