Fastholder pant på dåser

København, /ritzau/ Såvel Miljøstyrelsen som miljøminister Hans Christian Schmidt (V) afviser et nyt notat fra Institut for Miljøvurdering, der endnu en gang slår til lyd for at brænde øl- og sodavandsdåser i stedet for at indsamle dem. Det foreslog instituttet med direktør Bjørn Lomborg i spidsen allerede i efteråret i en meget kritiseret analyse af engangsemballage. Nu har instituttet revideret sine egne tal, men den overordnede konklusion fastholdes: Det danske samfund kan spare op til 60 millioner kroner ved at brænde dåserne sammen med husholdningsaffaldet. Miljøminister Hans Christian Schmidt har imidlertid ikke tænkt sig at ændre ved det danske pantsystem. Han mener, at Institut for Miljøvurdering ser bort fra, at pantsystemet blandt andet er indført for at undgå svineri med engangsemballage. - Vi vil ikke have dåser til at ligge og flyde, om det så koster 50-60 millioner kroner. Det rokker ikke ved min indstilling, siger Hans Christian Schmidt til Radioavisen. I sin rapport fra efteråret havde Institut for Miljøvurdering beregnet pantsystemet til at koste det danske samfund 63,2 millioner kroner om året. Det beløb kunne spares, hvis dåserne i stedet for blev brændt. Rapporten blev især kritiseret for ikke at forholde sig til, at aluminiumsdåser ikke kan brænde. Det har instituttet nu rettet i tillægsnotatet og når derfor frem til, at besparelsen er på mellem 50 og 60 millioner kroner, når der korrigeres for, at dåserne ikke giver indtægt i form af el og varme og for forbrændingsanlæggenes ekstraudgifter til at rense anlæggene for smeltet aluminium. Miljøstyrelsen kritiserer i en kommentar, at Institut for Miljøvurdering kun har kigget på den del af kritikken, der handlede om, at dåser ikke kan brænde. Pant på engangsemballage til øl og sodavand er også begrundet i at begrænse henkastet affald på offentlige arealer - Værdien af at undgå henkastet affald er et interessant emne at få belyst. For den almindelige borger er det et stort irritationsmoment, når drikkevareemballager flyder på gader og i naturen. Antallet af henvendelser til miljøministeren og Miljøstyrelsen vedrørende dette emne er meget stort, skriver Miljøstyrelsen, der også henviser til, at dåserne er til gene for landmændene, fordi de risikerer at havne i husdyrenes foder. Desuden påpeger styrelsen, at Institut for Miljøvurdering ser helt bort fra Danmarks EU-forpligtelser til at genanvende emballageaffald. Danmark skal for øjeblikket genanvende 15 procent af hver materialetype, hvilket kan forventes sat op til 50 procent for metalemballage. Målene er fastsat efter, hvad EU-Kommissionen mener bedst kan betale sig, skriver Miljøstyrelsen, der ud over konklusionen også sætter fingeren på en række helt konkrete punkter i notatet. På den baggrund fastholder Miljøstyrelsen sin kritik af rapporten, der er en af de otte rapporter fra Institut for Miljøvurdering, som er ved at blive vurderet af udenforstående forskere. /ritzau/