Fastholder rykkergebyr

{ 2800 borgere i Mariagerfjord Kommune var for et par måneder siden fælles om dels at overse et girokort og/eller at indbetale et opkrævet beløb for ejendomsskatter og forbrugsafgifter for sent. derfor sendte kommunen rykkerskrivelser, ligesom borgerne blev afkræveti et rykkergebyr på et par hundrede kroner. Økonomiudvalget har haft sagen på dagsordenen og et flertal kom til den afgørelse, at det ikke er muligt at tilbagebetale beløbet til borgerne. Årsgen til de mange rykkere var en ændring i opkrævningsformen for de borgere, der i de gamle kommuner var vant til at få afgifterne betalt over ejendomsskatten.