Fastholder solid tilgang af nye kunder

Dronninglund Sparekasses repræsentantskab gør status efter jubel-halvår

DRONNINGLUND:Dronninglund Sparekasses repræsentantskab kunne på sit halvårsmøde fortælle, at sparekassen er godt rustet til fremtiden trods det rekordlave renteniveau og den benhårde konkurrence. - Med en solvensprocent på 17 har sparekassen noget at stå imod med, hvis der kommer økonomiske klimaforandringer, sagde bestyrelsesformand Højer Yde Skaksen. - Vi har faktisk haft et godt første halvår af 2004 - ja, faktisk det bedste nogensinde, understregede han. Dronninglund Sparekasse har på blot et halvt år fået 616 nye kunder, og udlånet er vokset med 12 procent, indlånet med 10 procent og 316 nye registrerede garanter. - Og selv om Dronninglund Sparekasse er et lille pengeinstitut, kan vi tilbyde de samme produkter, som de store københavnske/svenske banker, fortalte Højer Yde Skaksen. Formanden orienterede også om den nye filial i Sæby, som forventes at åbne 1. april 2005, og allerede nu søger sparekassen fire folk til den kommende afdeling - en afdelingsleder, en souschef, en sparekasseassistent og en kasserer. Regnskabet blev gennemgået af sparekassedirektør, Birger Haaning, og det viser et rekordoverskud på 9,9 millioner kroner. Efter repræsentantskabsmødet havde man inviteret vismand fra Handelshøjskolen i København, Jan Rose Skaksen, til at give sit bud på, hvorfor vi skal ændre velfærdssamfundet i fremtiden. - Velfærdssamfundets problemer er, at arbejdsstyrken er faldende frem til 2040 - faktisk vil den være ni procent lavere. I dag har vi tre erhvervsaktive for hver ældre, i 2040 vil vi kun have to erhvervsaktive for hver ældre. Mangel på arbejdskraft er mangel på skattekroner, og derfor har vi ikke råd til alle de ting, som velfærdssamfundet indeholder i dag, sagde Jan Rose Skaksen blandt andet. Hans konklusion var at afskaffe efterlønnen glidende om 20 år, fastsætte en folkepensionsalder der afhænger af udvikling i levetid, og kun pristalsregulere overførselsindkomster i en periode på 10 år.