Hospitaler

Fastholder sygehus-opbakning

Byråd taler for fortsat at opretholde opgaver på Dronninglund Sygehus

DRONNINGLUND:Byrådet i Dronninglund har i en svarskrivelse til Nordjyllands Amt besluttet at fastholde og understrege den lokale opbakning til Dronninglund Sygehus. Det sker i forbindelse med, at amtet har sendt en opdatering af amtets somatiske sygehusplan, status for den amtslige fødselshjælps-plan og en opdatering af amtets ambulanceplan til høring i de nordjyske kommuner. Hertil har byrådet - med flere bifaldende tilkendegivelser fra de folkevalgte beslutningstagere på denne uges septembermøde i byrådet - blandt andet svaret, at de nuværende afdelinger på Dronninglund Sygehus "er særdeles velfungerende og effektive i deres opgaveløsning". Samtidig peges der i svar-skrivelsen til amtet på vigtigheden af, at der fortsat er mulighed for at indbringe medicinske patienter til skadestuen på Dronninglund Sygehus. - Lange transporttider sammenholdt med de aktuelle responstider kan medføre uheldige konsekvenser for borgerne, hedder det videre i brevet til Nordjyllands Amt. På byrådsmødet bemærkede Bendt Danielsen (Borgerlisten) endvidere, at det kunne være en god idé med flere førstehjælpskurser til landets borgere, og det fik efterfølgende Asta Skaksen (V), der er lokalformand for Røde Kors, til at påpege, at de i Røde Kors-regi tilbyder mange sådanne kurser.