Fastholdt i studierolle

Landinspektør Thomas Gade Sørensen overvejer at søge til udlandet

Thomas Gade Sørensen er ledig landinspektør, og han er derfor langt fra begejstret for udsigten til færre ansættelser i det offentlige. Foto: Jesper Thomassen.

Thomas Gade Sørensen er ledig landinspektør, og han er derfor langt fra begejstret for udsigten til færre ansættelser i det offentlige. Foto: Jesper Thomassen.

AALBORG:Det er ni måneder og bunkevis af ansøgninger siden, at 28-årige Thomas Gade Sørensen fra Aalborg blev færdig som landinspektør. Siden har han uden held jagtet et job. Og med udsigten til færre ansættelser i det offentlige er Thomas Gade Sørensen en af mange nyuddannede, som får endnu sværere ved at finde arbejde. - Efter at have slidt og slæbt på studiet i fem år er det frustrerende ikke at få lov til at bruge, det jeg har lært. Jeg bliver fastholdt i studierollen, siger han. Da Thomas Gade Sørensen begyndte sin uddannelse som landinspektør, havde han ellers fundet det helt rigtige for ham - et alsidig arbejde med jobgaranti. - Det var en kombination af udendørs og indendørs arbejde, hvor jeg havde med mennesker at gøre, og så var arbejdsløsheden på nul procent, siger han. De mange job forsvandt Den lave ledighed var stadig gældende, da årgangen før Thomas Gade Sørensen blev færdiguddannet, hvor alle på nær én havde arbejde. Tingene blev midlertidig vendt på hovedet, så da Thomas sammen med sin studiekammerater blev færdig året efter, havde kun én ud af 28 arbejde. Langt de fleste job var tidligere på det private marked, men det satte krisen i byggebranchen en stopper for. De få stillinger, som det offentlige slog op, blev besat af mere erfarne landinspektører fra det private marked, og det er altså stadig situationen. Lige nu er Thomas derfor på dagpenge, ligesom hans kæreste, der er også ledig landinspektør. - Vi forsøger at opkvalificere os ved at læse en masse fagbøger og ellers holde os jour med, hvad der sker på området, men det er desværre ikke noget, vi får papir på, siger han. Prøver uden for Danmark Hvis jobtørken fortsætter kan konsekvensen meget vel blive at han og kæresten forsøger sig uden for landets grænser. - På niende semester var vi i praktik i Australien, og der er jobmulighederne helt anderledes, så vi overvejer at tage nogle år i udlandet, siger han. Ud af de 28 færdiguddannede landsinspektører på Thomas' årgang er halvdelen stadig uden job.