- Fatal planlægning uden styring

LÆSERBREV

GOLF:Da det gamle byråd i Arden Kommune første gang blev orienteret om golfbaneprojektet ved Hegedal, spurgte jeg ind til udgifterne for kommunen. Svaret fra borgmester H. C. Maarup var, at det ikke kostede kommunen noget. Hvad har fakta så været? Det første jeg erfarede var, at kommunen betalte for rå-skitse til golfbanen, udgifter til flere lokalplaner, kommuneplantillæg og flere lanzonetilladelser og diverse dispensationer. Alt sammen fordi planlægning i golfsagen har været fatal og uden styring både fra kommunens og fra golfaktieselskabets side. Nu er status så, at der ikke kan handles på ekspropriationslignende vilkår, alene med det formål at gøre handlen skattefrit. Så nu er kreativiteten stor, så kommunen hyrer en advokat som ikke umiddelbart vil blåstemple en ekspropriation af jord, til golfbanen. Men politikerne fortsætter ufortrødent arbejdet med at finde en kreativ løsning på hele ekspropriationsproblematikken, i stedet for at se på de reelle problemer i hele golfsagen: En golfbane som blev stærkt amputeret ved den sidste afgørelse fra Naturklagenævnet. Så det kræver efterhånden en god forklaring for golfaktieselskabet og kommunen, hvordan man overhovedet kommer videre uden tee-steder til hul 17 og uden driving range (udslagsbane), samt flere dispensationer efter naturbeskyttelsesloven til lovliggørelse af diverse lovovertrædelser ved etablering af golfbanen. For mig at se ligner det noget om tilgivelse for diverse overtrædelser i stedet for tilladelse. Dette på trods af, at der under hele planlægningen fra flere sider er blevet gjort opmærksom på, at der ikke var areal nok til en golfbane af denne størrelse. Er der mon en golfbane tilbage at ekspropriere til? Det burde også være utænkeligt, at man eksproprierer til et projekt, som stort set er gennemført. Det virker bagvendt. Er der nogen der har overblikket over hvad golfsagen har kostet kommunen og dennes borgere? Hvis ja, ønskes det oplyst.