Arbejdsløshed

Fattigdom skal udryddes

Det er godt, at familierådmand Mai-Britt Iversen og folketingskandidat Louise Høst (begge S) vil gøre en indsats mod fattigdom (10.1.).

Det er en klar melding, som Venstre meget gerne giver håndslag på. Det ligger i klar forlængelse af den indsats for at løfte udsatte og svage grupper og bryde den negative sociale arv, som Venstre og regeringen har gennemført de senere år. Og det rimer jo fornemt på statsministerens nytårstale, hvor temaet netop var, at der skal være ”plads til alle ved samfundets bord”. Sandheden er jo – heldigvis – at meget få mennesker i Danmark permanent er fattige. De fleste er det i en meget kort overgang mellem to job. Eller i en periode, mens de studerer – og har udsigt til høje indtægter. Det har undersøgelser fra Socialforskningsinstituttet vist. Og heldigvis bekræfter Arbejderbevægelsens Erhvervsråds nye undersøgelse i denne uge da også, at også de fattige har kontante fordele af den massive vækst i økonomi og beskæftigelse, som finder sted under VK-regeringen i disse år. Den solide økonomiske politik, denne regering fører, løfter rigtig mange mennesker til en bedre hverdag. Vi er tættere på fuld beskæftigelse end noget andet tidspunkt i nyere tid. Og det skal vi altså glæde os over, frem for at dyrke teoretiske modsætninger. Netop beskæftigelse er helt afgørende for, at bringe mennesker ud af fattigdom. Det viser alle undersøgelser. Og netop i disse måneder og år har vi en fantastisk mulighed for at sikre, at alle, der kan arbejde, fodfæste på arbejdsmarkedet, så de kan tjene deres egne penge og vælge en livsbane for sig selv og familien. Det er en forpligtelse, som Venstre, Konservative og Dansk Folkeparti har taget på sig – og forfølger løbende. Jeg er glad for at konstatere, at LO-formand Hans Jensen også har den fremtidige beskæftigelse som en afgørende prioritering ved de forestående overenskomstforhandlinger. Sådan tænker en ansvarsbevidst fagbevægelse. Alle, der kan arbejde, skal sikres en plads på arbejdsmarkedet. Der er ingen, der skal sande til i et stort og forkromet system. Og dem, der ikke kan arbejde, skal ikke parkeres i en usikker position på dagpenge eller kontanthjælp, men tværtimod afklares, så de kan komme videre med deres liv. Det er det, kommuner over hele landet netop nu arbejder på at sikre med regeringens storstilede projekt ”Ny Chance Til Alle”. Vi skal tage alle muligheder i brug for at hjælpe mennesker til en aktiv, selvvalgt tilværelse. Det er en forpligtelse, som Venstre og Socialdemokratiet i København netop har givet hinanden håndslag på at forfølge med utraditionelle midler. Det burde ærlig talt også være en sag, som Venstre og Socialdemokratiet fortsat kan arbejde tæt sammen om i Aalborg og Nordjylland – frem for at dyrke fortidige modsætninger. Desværre ved vi ikke rigtigt, hvor vi har Socialdemokratiet. Partiet bekæmpede med næb og klør VK-regeringens Forårspakke i 2004, der lagde grunden til den gunstige vækst og beskæftigelsesudvikling, vi har i dag. Og det er i den grad fattigt, at Iversen og Høst møjes med at henvise til Socialdemokratiets børneudspil, når de skal levere bud på den indsats, de vil gøre for de fattige børn. For Socialdemokratiets børneudspil er simpel overbudspolitik. Socialdemokratiet lover bl.a. ansættelse af 3000 pædagoger til at forbedre kvaliteten i børnepasningen. Og det lyder jo godt. Men foreløbig har kommunerne i hele landet altså 700 pædagogstillinger, som de ikke kan få besat – fordi der ikke er pædagoger til at påtage sig jobbet. Dermed er de socialdemokratiske løfter altså luftsteg og vindfrikadeller – og de fattige er reduceret til redskaber i Socialdemokratiets angreb på regeringen. Fattigdommen skal udryddes. Det er en forpligtelse, Venstre og regeringen tager på sig. Hvad gør Socialdemokratiet? [ Kristian Jensen, Tranevej 61, Farsø, er 1. suppleant til regionsrådet (V) og formand for Venstres nordjyske erhvervsudvalg.