Fattigdommen truer

Fattigdom truer Europa, skriver 3F i sit udmærkede blad for december 2011.

Heri er der desuden en artikel om de nye fattige i vores naboland Tyskland, hvilket giver stof til eftertanke. Jævnfør artiklen er der 10 millioner tyskere, der arbejder under atypiske forhold. På deltid, under kontrakter og i såkaldte mini-job, og mange af dem har svært ved at få, hvad de har ret til. I 2002 strammede den tyske regering grebet om de arbejdsløse og skabte en række ny typer job i udkanten af arbejdsmarkedet. Siden har tysk økonomi været en succes, høj eksport og lav arbejdsløshed. Den tyske understøttelse er så lav, at mange arbejdsløse må søge anden hjælp. Nogle stiller sig op i køen til de såkaldte Tafels, hvor værdigt trængende kan hente madvarer uden beregning en gang om ugen. Selv folk i arbejde kommer for at få hjælp. 1,3 millioner tyskere tjener så lidt på jobbet, at de modtager socialhjælp oveni, og de ses på de mange Tafels i de større byer. I Tyskland kan arbejdsløse højst være på dagpenge i et år. Så kommer de på bistand og kan højst få 2.700 kroner om måneden. Antallet af midlertidige job og mini-job til højst 3000 kroner om måneden er eksploderet. Hvis ikke ovenstående kan være med til at stoppe vores forkælede debat om fattigdom, så kan det være at følgende ord fra professor Henning Jørgensen i statskundskab på Aalborg Universitet: "De tyske reformer på arbejdsmarkedet har skabt grobund for fattigdom, og det samme kan ske i Danmark". Tyskerne har lagt et stort pres på de arbejdsløse og skabt en gråzone af job uden for det etablerede system. Resultatet er blevet en stigning af fattige i arbejde, de såkaldte "working poor", siger Henning Jørgensen. Professoren frygter, at den samme udvikling kan ramme Danmark. På denne baggrund kan jeg ikke se anden løsning for en dansk regering end den nuværende socialdemokratisk ledede regering, for en borgerlig regering ville højst sandsynligt ende i tyskernes fodspor. At et land har en stærk økonomi er slet ikke det samme som, at befolkningen lever et godt liv.