Lokalpolitik

Fattige jyder kræver flere penge

Kommunerne i landets tre nordligste amter danner nu fælles front for at sikre en udligningsordning, der på ægte Robin Hood-vis tager fra de rige nordsjællandske kommuner og giver til de fattige i yderområderne.

Kommuneforeningerne i de tre amter er i fællesskab på vej med et udspil til Folketinget, som i løbet af foråret vil vedtaget en ny udligningsordning. - Selv om nogle af kommunerne i Københavnsområdet påstår, at de har det hårdt, så har det rigeligt med penge sammenlignet med os, siger Kristian Schnoor (S), borgmester i Sejlflod Kommune og formand for den nordjyske kommuneforening. Det imponerer ham bestemt ikke, at 75 af landets 221 kommuner - blandt dem 17 nordjyske - i år har fået særtilskud, fordi de regnes for vanskeligt stillede kommuner. - Det understreger jo blot, at den eksisterende udligningsordning har spillet fallit. Der er ganske enkelt nødt til at ske drastiske ændringer. Den økonomiske udligning mellem kommunerne er i dag blot cirka halvt så stor, som den er mellem amterne. - Det, vi her snakker om, er noget i retning af den udligning, der i dag foregår mellem amterne. når det kan lade sig gøre der, kan det også lade sig gøre imellem kommunerne. Kristian Schoor og hans kolleger i Viborg og Ringkøbing amter forudser, at forskellen mellem rige og fattige kommuner vil blive endnu større efter kommunalreformen, hvis ikke Folketinget sørger for en drastisk ændring af udligningsordningen. - De nye kommuner får jo flere opgaver at varetage. Men det bliver mere end svært, hvis ikke der er penge til det, siger han. Kristian Schnoor kan sagtens forestille sig, at kommuneforeninger i andre dele af landet vil tilslutte sig initiativet fra Nordjylland, Viborg og Ringkøbing amter. - Hvis ikke vi tog initiativ, hvem skulle så gøre det, konstaterer han. Udspillet vil blvie sendt til Folketinget, når tallene er regnet igennem hos Kommunernes Landsforening. SIDE ?