Lokalpolitik

Fattige kommuner har fået det værre

En undersøgels har vist, at forskellen på fattige og rige kommuner er vokset i mange år.

Hvert eneste efterår brokker en lang række borgmestre sig højlydt over, at de ikke har penge nok til at give borgerne gode folkeskoler, børnehaver og plejehjem. Nu er det for første gang blevet undersøgt, om borgmestrene har grund til deres klagen, og svaret er et klart ja. Høje sociale udgifter og mangel på rige borgere gør livet surt for mange kommuner. Helt konkret er sparekravet til de fattigste kommuner så stort, at hvis de skulle placere hele underskuddet på skoleområdet, skulle de afvise 85 ud af 100 børn. - Vores analyse dokumenterer, at de har et væsentligt ringere udgangspunkt end de rige kommuner, siger direktør Tim Jeppesen fra Kommunernes og Regionernes Evalueringsinstitut (KREVI). Undersøgelsen dækker udviklingen fra 1990 til 2005, og den tager vel at mærke højde for, at staten hvert år laver en økonomisk udligning mellem rige og fattige kommuner. I 2005 ville de svagest stillede kommuner - blandt andre de gamle Morsø og Brønderslev kommuner - have et underskud på over 4000 kroner per borger i forhold til en gennemsnitskommune. Oven i købet er forskellen på rige og fattige kommuner vokset i perioden. - Én af forklaringerne kan være, at fattige familier bliver presset ud af velhavende kommuner og over til kommuner med billigere huspriser, siger Tim Jeppesen. Med fødslen i år af de nye storkommuner trådte en ny udligningsreform i kraft. Målet har været at mindske forskellen på rige og fattige kommuner, påpeger kommunalordfører Erling Bonnesen (V). - Det afgørende er, at kommunerne har mulighed for at sikre sig et ordentligt niveau på skoleområdet, børnehaver og den øvrige service, og det har de, mener Erling Bonnesen. Ole Stavad (S) er langtfra lige så optimistisk, og han ser frem til, at KREVI igen undersøger forskellen på rig og fattig, når de første regnskaber for de nye storkommuner ligger klar. thomas.berndt@nordjyske.dk