Faunavej bliver bedre som aftalt

Vejarbejde for at sikre børns skolevej

AALBORG:Så er arbejdet med renoveringen af Faunavej mellem Stolpedalskolen og Aalborg Zoo gået i gang, selv om der endnu ikke er skabt klarhed over, hvem der skal betale regningen. Zoodirektør Henning Juhlin har lakonisk meddelt, at han i hvert fald ikke agter at betale en kvart mio. kr. plus moms, som han ud af det blå fik en regning på. Han skrev en klage til teknisk forvaltning. Den er siden sendt videre til Vejdirektoratet, som nu er ude i en runde med partshøring. - Der står den, siger Henning Juhlin. Alle parter, både zoodirektør, skolebestyrelsen ved Stolpedalskolen samt rådmændene fra såvel skole- og kulturforvaltningen som teknisk forvaltning er enige om, at vejen trænger til en renovering. Derfor er arbejdet sat i gang som bebudet umiddelbart efter efterårsferien. Uvisheden går nu på, hvem der skal betale og hvor meget. Skolebestyrelsen har i en årrække kæmpet for at få det, der oprindelig bare var en sti, udbedret. Det er yderligere aktualiseret, efter at der blev mere skoletrafik på vejen, da de yngste flyttede ind i en ny skolefløj. Bestyrelsen arbejder på at forbedre sikkerheden på deres børns skolevej. Henning Juhlin tilføjer desuden, at der efterhånden er kommet en del trafik. Håndværkere og lignende bruger den, når de kører til Mølleparkens top for at få udsigt til frokostmadpakken. Desuden er der etableret en skovbørnehave på Sdr. Skovvej. Det har også givet en del trafik.